Page 65 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

GLENN — SELECTED HEBREW BIBLIOGRAPHY
59
, ן י י ט ש פ ר א ש
. י ב צ
ת ו ד ל ו ת
ך ו נ ח ה
ל א ר ש י ב
ת ו ר ו ד ב
, ם י נ ו ר ח א ה
ךרכ .ינש
,קרוי־וינ
.ז״שת
----------
. לע.
תשרפ
תופוקת -
ךוניחה
ידוהיה
תוצראב
תירבה
יצחב
.״האמה
רפס
לבויה
דובכל
יכדרמ
םחנמ
.ןלפק
השמ(
,סיווייד
.)ךרוע
,קרוידינ
.ג״ישת ׳מע
.ט״נר-ט״מר
,ג ד ע ב צ ר א ו וש
.ש .ב
ב ת כ ת
ת א ז
ר ו ד ל
. ן ו ר ח א
,קרוי־וינ
.ח״נרת
33
.׳מע
,ןאמלוש
. ןמ ל ק
י ד ס ו מ
,ץ ר א
.א״ח
,אנליוו
1870 .
261+153
.׳מע
רעשמ
רפסה :
תונוכת,
לכ
תוצרא לבת
תודלותו
,ןהיבשוי
תולוגס
,ןהיתונידמ
ירקחמ
,ןהימי
ןהיתורהנ
תופעותו
ןהירה . . . דועו
םינינע
םיבר
םינושו
םיצוחנה
לכל םרא
רשאב אוה
רפסב - .״םדא
הזה
רפוסה
תפוקתמ
הלכשהה
שידקמ
׳מע
153-39
הקירמאל
.םידוהילו
שי
אוצמל
וב םג ןינע
טררא
יכדרמו
לאונמע
.חנ
,ןא מ ק רא טש
.השמ
לבוי.
תונותעה
תיריאה
.״הקירמאב
ס ש ״י ,א
.ז״שת
׳מע
579-558
.
, ן י ב ל ש . ב
םינודרואה.
םידוהיה
.״הקירמאב
א ח י ע ב .ר ׳מע
21-14 .