Page 167 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

GLENN — HEBREW BOOKS OF I SRAEL
159
, י מ ל ת
ם י ר פ א
.ם ח נמ ו
ר פ ס
. ב ג נ ה
.]׳צ[
,תומישר
םירופיס
.םירישו
וסניכ
וכרעו
םירפא
םחנמו
.ימלת
,ביבא־לת
,יחימע
.ר׳׳ישת 367
.׳מע
־תוחול
,תונומת
.הפמ
רפסב״ הז
ונווכתה
םיטקלמה
זכרל
רמוח
ןתמל
הירלקפסא
תיתורפס
לש
בגנה
רניתודלותב
ןמ(
.)המדקהה
T
a lm a i
, E
ph r a im
and
M
e n a h e m
.
The book of the Negev. Tel Aviv, Amihai,
5714. 367 p.
“How the Negev is portrayed in our literature” (Preface).
, י מ ל ת
.ם ח נמ
ם י ר ו ח ב ה
א ל
. ו ב י ז כ ה
.]׳ס[
:רייצ ףסוי
.ןרטש
,ביבא־לת
,יקסרבט
.ג״ישת 159 מע׳.
.תונומת
רופס
תמחלממ
.תואמצעה
----------
. ך כ
ן נ ו ג ת ה
. ל א ר ש י
.]׳צ[
הוולמ
םימולצת
תאמ
,ןיקסוס
רגנלק
ןויכראו
.ל׳׳הצ
,ביבא־לת
,יחימע
.ד״ישת
רפסה
ליכמ
תוישרפ
דוה
הרובגו
לש
הנגהה
תירבעה
. . . זאמ ימי
תביש
ןויצ דע םוק
.הנידמה
T
a lm a i
, M
e n a h e m
.
The boys have not disappointed. Illustrated by Joseph Stern.
Tel Aviv, N. Twersky, 5713. 154 p.
A story of the days of the War of Independence.
--------- . Thus did Israel protect herself. Tel Aviv, Amihai, 5714.
Accounts of Jewish defense during many centuries.