Page 162 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

156
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
.*iyp? is om ra tra *iy*r? : jDsnw yayn^pyaonx . i ^ ^ D i r n
.mannr px p^onyop inaa *iy-r is
7
Dyn*ixtm
$2
tis laaymx-is
,oyT’x o$ayn /’poaxump ?xiaw
712
y ’sp x iy i px T’s rn x
.1958 fOsnawm tw ip i«p t* py?D?yn?x ps ? ” &
2
$ nya’oaynx
.(5 -raxn ,‘iiDxnyD’? ‘iyw ’T>,>i y i ps pnymytjoia) 7t
199
nxa ya^nx .mt33?ipo p$n px ?t:yDtt; w h ” x . ? -i y n , d d x
0
Din?x udxo ?*iyn ,.2*?xp ,oy?ym o$? .ynxaonx ytnyoyna
/T 22 ZiyT^n 42 /T 'D .1958 ,DyD*»$p
nxa ax?nx
2
nni?a ,ttwy*ixpin .jasnw yBW iyacnx ♦ ? . * / p i s
.'T 687 .1957 ,DDaip pX ‘llttS'iytt*?
,yunxn .pn'wya ynywt50p?$2 : 4 naxn ,piyn yaw iyaonx .-----
/nn
2
.1958 ,*pn ur>v>
-^pwn-ps .? .*» ,n*nx ?n .oyp?x? h p
2
t*ih o*p . p ■> a d y
s
. x p
/T 357 .1958 ,pjm
y ip ?ns o*p„ ax?*ix
2
px omx rx tw> px ynxaonx yotrny h
.1955 /"DIDiT’
?Nm irT-)5 in^-J^ /p*up-i*a .pnyn yttW iyaonx . Dn*>?y o i ? t v
ziynayn 6 .1959-1859 ,aany” 2 lyanjp-ioo nyn mnn? ynxaonx
-x iytr? ixs ax?-)x
2
nm?a ,atz;y*ixpin .panu ; yDW iyaonx .-----
/T 656 .1957 ,BOaip pX TIB
nyi ” n aayatnx
2
y i -pam ,yp*»opya /lyp'o^a ny-r fpna .-----
/
t
192 .1958 /,?x‘i^ ,» ’m i, n?vip lywnantpx
wny?Doa*>p a*i
2
ax^nxs-ym^ya ,ynpo$a .pnyn yaw iyaonx .■-----
/T 374 .1959 niDXiyD'’?
."o^ yn yn n x : ttfyow y^ ia is*
W m s y ^ V * '*
TRANSLATIONS
-” snyn /pn?axT j *7axn*i x2at :x*i
p*>s*iy2 p x p*»x
-
2
$
1
*
1
X
2
ny?tn$vitta*n8s .?yiaiayn” snx
2
,fy” oy ny-r? ,]y:m?
/
t
402 .1958 ,7axw>n ,oyT*x o#ayin .*pori$j?a*? .•» *n” ?p
.^ o n ]i2 ly^aisynyn’x
.nnnam .*» : W H p
2
.y*»
2
xt:ix px p y tw . p m x a , i y n m
ny^’DD^xa^sxi *iyw*T> nyn »n &2xwa” ay:mn ,oyn«x o^aym
/T 207 .1959 ,t32X^?yry^
.a jiz w is p
2
ttsytynynn* .iwa’w .wTy*>a‘>Txp , c ^ a x m
/t
204
.1958 nax?a” n ,oyT>x o^aym .*pw8?#n