Page 28 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

2 2
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
-
ddi
no^p nanDn p«i .nsivan ta^n n«on ‘rw nywm jmn
la'D'n ntman n^tap^niKn nmcn o ,nny niftp lynwa
nr« nrum •'yiDn tsnnn ^no
pnman latro n ra^m
naiff naw ,n*’DiK'7-nmn,» ,ntrrn ni'noattf wm mnn
n
^
k
mtan
dw
1? D” yn& D^ton pin viton wiimwn nrnnia nnrmpD
□untDpD my nr wwnw ,Dn&ton on n^s ni^ip
d
^
ik
.
md
^
idd
y i^
i
1? nwp pw ,nws«n nron ptDi^n*? norw mejft jnui
.im« nssi«n niK'sono mnntrn^ mm "mnta„n
♦5
i n
n mnn nnn^n 'y io ^ myistpDn to n « npion
pn
,nn<Tn •’yiD^ ,on^ catrsn pw ,Dmna n « Da o w n n
t^a-n dk m sa
u c n c ^ ^ n n mnon *»n dsn ^ nw * n n c n
rftnt? ,miDnnt? *’«m ^Nits” n n o n " ‘w w * nnnn„
*?&
nm arty
n^nnw ,dh i»t
*?
w
d so tw n ' ty #Dunn«n n n n n Nipcn npnn
m i n i
Din .km nmwm n'ma m ion ,iaDD d^ks-ib i^«n im
k:p m n n m y o unsnom mwnn tySDnw ,t$”an
dk nDK^
m io«n nn^in ty jos^ip ^«ptm ^ n s o Kin k'm ,jKno
.(T"tawnn k^p ,jn n «n nny ny1? ,\ rw n Tinn) n^KWM
utoK rmnai ^km ,jnd i n n i n i ' nnnn ninaan n i^aon npn
np in TnNW ,km ‘ma tooi .nto ni^ao
mr>n ‘man ejDiKn
nnyw1? ‘rKnwn man Nn^ ■jw n ton ntaon w«n s in m^aon
.nui^iK'DiKn Dinnn Dnnmn ■’Wnid nn«
u :
kmw
* t t )
nsipnn iK
2
r nw ^ k w o nnyo awawan #« ipon npn
nnion lay-p kIw ,nnvn n^nai mnna Dn sc n m o mwyn
:o n a u d u ito uw pn pnND nny m witaa ,duw nr nnnyn
^nn ,nnpnD<n n n so n ton j^nsnoi t^inn /^wsn,,! "uidw ,,
nt npnw ,nn^y ^y m^yo it no^on .uonn “ison ntoi nn«Dn
••onn
u o n i ; onpinn ^ innn pn «^i nnna Dipt: nny osin
mtan1? D '^nno ^D^nn n u n m yno ^y D '^ in n ,D^iyn niDis
D nm ^n d ^ « D'tayo pn y *»n dn , ia^ « nT yi^pnn ntpya^
n m
.n*»nn nnnyn ,onpnnn
D^ppTan
mnnn1? ims r«
non .nnnyn jw^n npnn jn,n «in
tjtaiwm Mn mnnn pw1? pn u«am«n nwpn ^y m w n^n
onm^n ^D^yispom on^mn ,onnan oui^on npnn in 1?
i3mtr‘7
noisyn mnnsnn1? w n
d
'
b
^
kd
fmyi3tpD niyi^pD*?
l^y nyntD mncnw ^Tmn yixpon inTW uom tnnsn nnn