Page 32 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

26
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
p 1? DWipon nyn nnnw
.nmm nsipnn in rn ptax
ysian to n« D*>r>no (nyi "•’snrntoon D*itatfp„n ,"isd nnp„
mnno1? pno ,d^ik .mni?1? i«wm nnnyn nrrmn ^yiD ^imnn
mxyi ^ru ^yao ,nmns .i .n1? "onso ipy n^„ *7W ntsnn
d'dvt D^ysD psft p« /pm
nnn “7W Trunin *>ni
/rnntnty mynpon n«w “7W n ^ msnrpto'on D^npD
DW itf mtnpiom jdt *im«n ik w mtayon nrsmrtonn
•o ,nnown p*^ irty nm .mionn n« nw '? jman pa ,dmi
mtm — pty n^m nnn
nw
^yso tyis1) n«^ mny nnp
.nm ny>n iy Disnn mwai nyo nnnyn Dnson to ‘rw Titirw
^nn nnpm nny nt ummD: ,dmw nnn mtswrn ,p^ nunnn
,mnnnm *yirnn tw o : n^finn nynis
' v
ty yxnnt? fnn«^n
.pip nnn idiot n^wrpn nnnyn nt^Dnmnsn
tdio
-^yso nt «(TW ^ is^ wn pyn d*w nwy^
wn
nnnyn n^nn
mami'too rn^y ^ nnmnn n^ui nnnyn mami'toon tid*
•>y*TD “7W mmnn n^ia q«i mmnan mw D^om n«o iwon
.mnon Dip^ *wn mwyn nnmn
trumw-nson mnpwrn nmnn n^wyn n« pn:i to tj rjiDn^
l«n .an son n^«n kxt* toi dmi^d
^m a^p^s
:
omro
n« mmn ,nm nn D^ynwo n^ onso pat? ,nyxn prtf> jnrs
Dynn /7KW» mnom nnyn yio1? nmw non
nnnnn n^
,nto wumtr nso
^
Dnnnom n^nmyn
*m
nm: p^rnr rp
nmyw ,D*>nnon n^nopn
p
^yn none mpo n*7« nnson nwn
ty ^s«n^ nnnx nr« it n^mno m^try d^k .jnn«n jmn
nns^pnjs) now1) D^isnn ,D^njn D^ns^pnjsn D^yson
n'rnan nnnyn nnsttp^Kn ,nmoto> nnsn^pnjN ,m*npo
Dmtrm n^na n^n^w nn qs D^nnom (n^sn
"moo,,
*?
.norp1) pw«nn mwyn
nnnn nnn^n •’yno mnnsnnn
nnm D^ymn D^nspn ns n^nn dn unnm nn
^
“rw DnsDo nn .annvom D^^nn ,nnn\n ‘>y‘T017n^ipion nyn
D^ton onpno
^
nn ystr D^^n on qs nr mwyn
nto
to ^y nn»Tn ^ynn^ mnn^i n^n: nonn on Dom^Dnw ,n^nsi
.^tono «x,T'
nn^s^y
nnn\n •'yno nn^n mnn1? Tnyn to — im ^ imn^on
pMy*’
n n ^ pwsnn mwynw /i1) nn ,n^nnsn nnnn
nsipn1) om to
^n1’
d
:
monm mnwn ysiwo noin ^
/
itd
nnxp