Page 36 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

30
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
'j’tmsKp
ps p^nsfti nyi pyn i^nytaaD
.nnws n n o p s p y 1? p n ^ ps
jytyipsn .1953 /'taign iy n n s „ a s 'n s s ,
h
:
d
nmaw ps , "m y:„
.yD y is -toyp H
mo .w ypsta — ta^s s ps y ^ o n s n m i s taoy: i n d s i
p ^ n x ps : : s s : « c m j ’rns ps p o t a s s p s iy tart pa — p ^ «
iym s /wBton ps p s ip y jo m s V*
"W
^
mp-tatyn
D^'into p s p n y t o j s i ps ynyo 8 p s oy .^ s iw ’- p s r p y n y a
. l y ^ x i y i p n s i s n s ps i s i s w lyp 'taayip s p s p n w y :
ta^pw taBosn h fy^y im xDn is ta ^ s ta ny i ta :staisa Dsn
y^s m *1"^ MBDjjMnn tasn iy osn ^y jm y toym s yay» ps
i n s i s : ,p ‘’^ ymDss i s : tan a s ta to w piyn d s i .D'ta^s
ta^n ta^Bw opra'taas lyw n ” l y i p ty n p s ^ s i y a pntaps
. y ^ i y r^ p p*>p tan
.1957 ,"
t d t
\, i s to s a ,pst cm n s ps /'lytans ta” : tatyn s„
p s ^ n s p u n c y i pyn lymn ynyD s ps ^ ta s p s oy
: jy m j^ ta y i y n s n .u s t o n p s mta^B ly^tam n ps j t ^ h
p s^w h qns„ ,"pfcp ps n ow ps„ "jynya t o jy r n tasyjp,,
y p ^m : n psi nm n s tamnw si piyn y’j s n p s ."ip an ps
p s Dy .nw i s :
p s anp-tatyn jta^nx ps jyanTDsa
D^n .p y iyn y nw p s p B n ^ n wny^tao^p n o s iywn$taDm
y o y i s y m s iy t a ^ n jy o ip s i tasn " ly tan s ta^M tatyn «„ p iyn
.1957
i*p p « s p i s n n p s Dyi^gp-nta^p p n ” ps
/'oitan^ ytr^na
d s i
„ js t o s a ,ntanp$ tpn ps /'toPBBP qiD„
.1956
osn l y ^ x i y i ytaop^taayip n ps i y r w
p s
n tanps tpn
piyn ytatrny
d s i
.tasso isa yrta^yns p« mtasnyta^ ywn” n
-yn iytai^«n„ ,ta^yn l y n i y i p s tany^ta^syiss tasn iy osn
jk
taxn«n ny .ta^poBTpiytasnK n p n y :
tasn /nyn
nyns ,iytoynw to^ns pnuta^x
y
»
t
tasn Dsn >taD p 'tanw ^w
qiD,, .ta^snrs ta^ta ta^pns^y^s nyn i ^ i x pn sn ny
p s
ntasn
p n s : s n oy i tas ps piyn ytaDp^tamn n ps
dj
^
s
p s
"^ta^Bsp
nym nw