Page 52 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

4 6
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
•>s tagnya p ^ x s ” * : nyns
,
d
*>
s
ta*»o n^nnm
j t b
tass p s :
.n*>s ix ta ss^ -p * •>« , p s - i n n
nnyita *>n tpis nyBwn ynnn : s ta sny : tasn pny* s p y
-ynns mx jytaipyapmx r s ny m nyn i s :
i
^
s b
. j *w
h
nm s
i n tayn ::*>n-nytaynns nyn j i s ) j y tm : ^ a p y n 8 p w , : :n -n y ta
— #(pin:yDipj:yptM8 j i s j” B i y * t a rm y n y D n s nw ix j :n x s n
taa^n Dsn nyTB jw : s * s y T S j s
jib
y *sn s ta^Btyy: ny ta$n
jy :8 t a t n « s tasn pny* spy** .ta^ p ay to tyn np*»y nyn D in«
jib
fn ^ ytaxy* *»n jw nyns ,ta” p?y:*>*yn-‘>ta:s m ta” pny*ta*yn
jtyta:yo
ts
j y n ^ s jytai:y : nyta j i s nyn j^ s ny tasn jay* pjt
js j i s jytanss y ^ n s ta y n y x ynmy :' j s jytaipons tan jy :yp
taTtapn nw ta$n ta” p :ta*8ny :Dns Jin ♦jy^iTB yta*ytat?y::” s
« jytaymsnns j i s n n n :a y j : jnn ” a j*ytatr:” s qnsn yn
ts
ny:y*B yta^na tasny : n y * s nyn n s s tasn ny .ny^ taty -jay* ny” :
m jyran$s tayan sy acn s tasn i y .jyta8n:#ns y ta r* stayn j i s
8 j i s n n ’ita-nn yw n n p y^ B ix j s i s jay*ta*yn 8 qn s n ?s
. l i a yw n n osn jn y ja ix n r« m i n s ,nnxta-na yay*ta*yn
— "ayii js n s „ — y n s :n n s nywns*>nys n y :y :^ s j s n y r n p «
i ^ s s J
in
jn y :y :n n n s ,tapm y a , jn n t r y : n j” * s tasn ny
dsii
jib
nyn ss nyp^nss nyn j :y n jn n ty y : ny tasn ^ p ^ y a n y n w i s
r s ny jyn taTsy:nmn n tasn ny jis ,nm * nyay*ta*yn s
j” t n s s ns*> s tapns ,npSn ,jny ta” * :8n -D :ny* jin jnnstat^y:
qn s taTsy:nmn jyta tasn *8 itan jtai^s jp*>3*y? nyn j i s .tanta
♦nm* n y : y :^ s
j*!_n
-jn*iw-*ya nyn jib *
1
: * : s tanyty : tasn jy :m y * s p y j*>s
.jtap:is jis j s s n : s n s s tan* j*y ta t? :ns ta *sn y : p*« tasn ny .liny
-y :n n n s i n y - j n * ^ nytanB nyn r s jny^ jw n n jp ^ s d s j^s
ta tn o^B jytaipy: ny r s jy :m y * 5py>
.p^tao^D jib jop sn
jynn oyn t>t jw tasny : nyns tasn ny .DT^sas^xsn n y :” n jib
.nstassnsByn jty n ^ y n s
jib
jynya r s mtasnyta^ n y tm n ix j i s w n n ix :n s ^ x s n j” r
-n^* n y n y ^ ta sn s c s p ra i s jis nytany pys^ta ta^ta jy :nnny :nmn
n^^nn ix m j :n x s n i n ny tasn mtasnyta*’* nyw nn ix .taBgtr
ix m ,jny* ix m jy n y * qnsn mtasnyta*'* .DnSo-noio ix m j i s
ypnnDtyi y * s n s s i n s jy rn p s jny* w n n Jis j” n s
j t b
•ma^x nyn
jib
jn /Tm nyn
jib
jn jp n n n n s