Page 108 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

102
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
.Da ttmnD nnK ‘jo ,(?
xk
k
1?
ik
;nnK nytso in^iy naip t r
fDJH *7y ‘yiED1’ Kto /lyntDD DltDDVQlp l a w •’pDISD D"IK 'ty HpTH
,nyts^ nytr cpso Kin nm
.rm y
Kin *pi .innn*tf loxyn j k t i
nucK i i in o i mxnnn nnnm
pia^m
,7\wytf
n^yo
nK n^im ,nnpnn&n nnnyn mnnnn nnonn ln i^ x j ;^ lmnK1?
,matrrrn “
7
nn tp ty naasisn nyn\n inn^D ikdd .nmran inxa
nniK W ’W •’D tjK nxa-nn km no ".nxa ny maK nnny 1? nny,,
nK nKxn lmasKt? nK nK xw mpnn ,nitym kx “|k .nxa-p
m -ty Kpm k“
7
k nnntrn lo^iy nK nup^ kip Kto ,imannay
,nnr to nnK n n naan nftipff m^tsp myntan nnnn .mnny
,mta p n •’pons ysi-tr- lyntas .m^ im -T ito i mnipD iw t ? •wann
ny nanai ,p'y-mnx in pK
^idd ^ ^ -m iH i i ,maDW
Kin iDxy nnii
2
^> ntriy Kinw nn ,nnnnK .n*»n^iy d^ki nntyan
nmn ^ n t ^ mn1’ ^n'? nnsiD •’amry1? aKin .nnnK iyD
*7
na nuny
*>d nK
,nn^iy pp\n nt^ nnnK nnn to nxanm mcnsn
fy np^nt^n nmy ia*>Ki /rsDrfr pprat? *»d nK tsd d i
*>iKnt?
nmy ,nnn to i^ n J
7
pn mt^nn pnnr-DT’ ‘rn nnitsn ^nK ik an mt?
.m e1? on1? jma ia*>Ki n^nn n&trn 5y •’pons
p w i n w x » — nnn patam
p>m
nyi /»pDna
t o
lynnn
niymta
nm^a nm n
d
nnnn
pK
v»inn
niTnon
nvno
,nm^n
mmnnn nnmon
^
k
.niton
*>n
nsiontr
K^n nmtaD\n
nnmy
.npnoKn
imnntrm
inn*>t&” nxy K%n
nnnyn nnaon rnnm .pK 1? w ^ y n oy1?
nnpm nmn
nnyn
pm ,nait?Knn n^iyn
nnnto
mn ny 5>Kntr> p K 1? nsiTKD nny
j^ isn .n^on mxnKn myipn nKtra nnnyn n'Kmpn mnnnty
nysn nnnyn mKmp mnnn *7y nntpyn
maty
ciin
to mmmn
mnsnn nnK *oty I'rnty *»
d
.nmp m y^ ^yn nny nsin nKty: Kto
inniDOD npy:
k
^
dd
,n to
nnsinnnn^ r]Ktr nK pty
,nnnyn
i^^yo *7ntr •'pnnsn nnK .n^mnn
nnn^nn nn*1
yipn1?
nan
^y
nmn m*»nn
l^satr
#n^n nrK i^n nny^m /pt^n
n^nn^
t^mp
/^Knty
P^nx,,
,minDn nsn nK trnpn n^i
ri?xw'
pnK1?
“IK^n
,i^im
nnyn
mw” ‘7
nnK nnnK-]ian%n
i^inty nsn
pK !? nnnyn nn'rinn y p n ^
k
^ imnn nnK Kpnn "n^xn,,
mnnn to ityion nmn pan ,n*^n n^ynn it manann nnnn1?
mnmn-^m n^sia nnma ^y nnn^ ^ipn ik ,nosDpDn^^isintao
nntD npnoKn nn*1^ ma^ nint^y nnK .nnn nyswn npnoKty