Page 112 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

106
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
Da yan “inn — nmsiD map^nn rmantyn “?n n« ptyn1? am:
,DDt:xy^ nan ftKnty*> nanon n^nan ‘w nmaon
a n 1? mn
,rmxD-nmyD ,mmm mamn — •’pons ftn nmmn pm'-pa
toian ,pmn — my'jo ‘n ’p-ma'am D'tapan
m an s
-nns D^pNTio ,*>?antyNn aonon n n n
? myn oy D^ton1?
npmtyn mm nftnn popn mn« nntya n ,nmV?an nnnyn to dm
to-ity* ” n^> nonftn miaow n^m s'? imsoo n n n s m m “?y
.pinno nonpon nnny mftio to nntyn *»tan^ 'asn moy1? nftan
npnoK n« mty*? nnyno ••pDis Da nanty nymn Dions oy
nsD ntyyo1? Dtoai on
nfty1? nan >y nmma*ft nnnyn
aftismK i^k *>pDns Dao« .npnoan nnnyn mnson to nrftmn
n«r ‘nn .mn^ amao i« n n n nn Mia^a n jw ^momam in
maty im s1? ,npno«n nnnyn nyiann *7n n« imnnn «in D^ao
♦nmftyo oyi nmiynao oy amty mnn ,rrnftiy& nmn1?! nov»p
mvtyw ,nmn^n mi^ys ,nyswn mnmn m “?y *>pDns nnr
“?yson ‘n to ftan stria nv»n> mnnn ny nnmyon nmpon
‘i’m npnown nnnyn nnson inn# amty nn jipnoan nnyn
■?y nnny mnsD nnnm
dn
.tpiyn nno ^sn
dvd pn
mm1?
mtr
mm
,Dnm*<
to nn&o
it
mnn «nn nnn
npnoK
nona
mno nnny o n sn to Ktooi
nn iniK pm nan 'tysa ntyp
D*paan n« am D^ana^n nmx “?y
nsp
p r1? nnsty onny i on
.yna1? cm /wpnoKn D^aan oy nmoDmn mnmonnn nnyn
•pymty nnnyn jitt^n to pmran nmyon /»pDntf nty«i
pnnn #nv»ftan ‘n
pimp
oy
noian-nty
m
D'om-nnnan
-nmyDD n^n maty ^tyo iftan n« nnn nam^n ?np£p loipoty
-nnn tyimn •’pons'? i1? “?n«a ,D” nam ? niixo-nmyD1? mixo
•>oDmoinn mo1? nan
*p
— "nn« “?an
t?y„
pK 1? ntypty nnn«n
mty«nn nty jitysnn
mpn
^ n nftsntym maimyn conso nmty
nnyn
icy
*iinn
iftan
mtyn aysn
moyw
— n^tyiton maty
mnn n^aty my
an-'Dft royonn lannr1? t]mn