Page 117 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

R
av itch
— A . G
lan z
- L
e y e l e s
111
oy nyn :pn8isyn8s T c y 1?
.v*?
tr’taD'nytapynyn p’w trtayn
ta^yn my tay p« .pyn nyift yr_n nnp
,py nytann 8 ^n
-mt** #"tanymn ps nfcyo •h,,
:ps taTta^s t k
"P 8„ "Tift Dnn8s„ ,"
t d
— nn is,, /'Dy-nyi,, "taomsn
P ^
st
^
d
8 nys Dyn /'jnyn ps
dis
D^n„ p8 "y^8s„ " c pnK
^ y ^ y o
,yty^D%n ^ n y n ^ n ^ tyn n n n ^ ps
p8 T ftta^n rs pyny:i Dyn ta“7yn — "iynft ymtaytanya cno
y^y^yta^-nitaB^ta 8T8 nyny .lyanys px p ^ ty o 8 n8s Dyn
OTB^X TW ^
^<8 .“10K0 im p 8 p8 ly^ yo taffM PK
nt?y„ p8 "n^D HEftt?,, :DyD8TT H
112
pftsyn
1”8
IX t?ta8D
/'ly^Dy1?
-nyn'8 tatr\3 nyta iyo T8 ,^
s
t k
.ta^ruay^nys p8 p i
t k
■trtayys 8T8 ps ta^maytya nynyny^s 8 is nra8ta 8T8 jry^
p8 ,Dy^yy^ .8
p k
oy m nytann itr*’tDy«s-nytaD*'^ ,pytan^
ps nft nyoyn nyny .pjyarK Dm nft p*»K trtayn p^tanf tats” :
nymn p8 w\3
iy:yr p8 ,y*>pit? iy:y?
dkii
h
ps ,ta:pita
h
♦♦.nytayte p8 nytay^n T8 ? ta^o«rya
,nynft yta^y*? *>n ps
dj
^
k
p'tan* tyn
t
>8 .oy nyn
t
»8 ,8*'
p k
Dy ."jnyn ps
dis
D” n„ i n DyjynyjyjDnnynasy1? Dyn ps
."pty‘7
p jd
„ in tasn oy .nft-nwnx 8 taytan p8 nftftyrs 8
pjjo ,ptsft pjd prntr is ytasy“7 n
.D8taty jtaotoyj
dis
pynya jtyn *<n
#
v i t p
pyo ni8 pyftaw epiK jtyn *>n
.oyta jtaopnaDft:i Dyn ta*>D tanyn oyn fytayta8n
tasstMJyntat? nyp'tams nypnta's ta^D jtyn >n
,p^ys ps nonn p8 mptay DKn p8ii8n
tasytypjyn yt^ntyn ^tap^mys nyn p8
.p^yta ip^tanft tana p^n p8 fyta^ny
,nynn p8 y^ntaya nnow p_n ityn " t
,ta:yoys — y m ps nysnyn ps jtrta p8
,nynnta spiK nynnta 8
fa'*
m ppft pK
.njy'n oynyn^n ps p^n ftyta^snK p8
ta^py'n yjynnmys'D lytrtatrftnys jtyn ^n
,j8D «n nysy’n ^n ^D^ni nn
ps
ta” p8*r ta^D jyaas^P ytmp it^D^n p8
•18ny»ta8pD8D p8 BtaB^sB1? ^lyDiyn ps