Page 56 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

5 0
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
y r n
yt&^taytatr yt^taD^syTtajiry:!
h
lyn^ s ta^ ita Dsn
pnyn ynyoy i:! *h p s .ta^pny^pTn " lyp n tow * nym n y i p a
jy jy t d •»i n t a d
8
ta
l7
k *p o y j y ^ j y a p y n s j :
8
^tats” j c y j i s
-nn n nyn ps jy :mny‘nyn*'S h p r n s n n x I
*12
p n ta t? ytaftn h
8
V^ss -n yp 'T iy^ sn s nyn ta*>D tatyn
-\ yw 'V '
n y j y ^ n y j
ta^pny'i’pTn n y p n ^ s w p s j y ^ i ^ x n y r o sn ,n y s s n “? s *>n *>
-nyTmsn
8
p n s
tajjynn ^ j y ^ y : ! tat&” j D's ” n -p s nsn
ny tciny^ ^ sw * p s D#n ta^tanyi t a ^ w n y s y t y - im ” p s ta^p
^ tasyta y t^T on h p s ytansn p « "je^n i y n « P
8
£)„ *h ep s
j t \ , p s t^Tstaissyn n y tm y f ta o rp n y i
1
^ S
8
." le ft 'i„ m
tasn ,jnn tyy
3
tasn i sDny t a^x - Ds i : ; n t r e Dsn ," p ” itrm x
D#n -)
8
s n y i ,^ s y n n y n p s tatr>: ,trH” p s n s : p n tajypyj
-tyiTi nyn qn s }yr taaypy: ny tasn n :n n nyn p s n y rn s n oyn
♦p^taon
p i t sK n y ta ^ - t r^ p s a r» te jn *»in
-ynnyn nyn p s taftpstyyasy pso i s r s p y
“7
yt^xm^p D^n
ds*t D
8
n ,^
8
Six s one tatr
»3
r s Dy nyn$ /mta
8
iy ta^ n y ^ s
n y i p n ty y a a s tasn / 'psitasita
) f l $ m
qns„ ,pnyn yp'tanm
r s i t y n ‘lyt^’xm^p n y i
w v "
p « p ^ t a t y v n ^ d s * *iya-
3
ny m ,n y ta “i y n s n pip tats” : nyns ^ y ^ ta o ^ s y n s d^s ” n
nyn ps n r^ syn nyn . n y n ^ w t r s y m y n h ps c y r^ s ” n r s
p s nytapnmsn p*»p tats” j ^ y t^ n ^ -p ^ s i s r s mtasiyta^-tm*'*'
-yn^ntr n y n n s p s jD p s n y am s pk ny .pitasnyta^ yntayis
n y i lytay: p s r Tta rs .tany ny r s n s s n y i p s y*>x*H
8
nta n y t rn
-s iy ta
*’,7
n y n n s p s p sn tan ynn s d^s p s n r ^ y n i t m x j s n s
s t s r s n s sn y i ♦iTp
8
tP i f t s s tayn p s tanycis p n ny tayn ,mta
-snta n y i p s ^ r ' ta t r p n
'•vi ,py^ it^xirpp D ym y^yny^
ytr^synnyn s p s mtasnyta*’1? nyt^taD^syi n y n ^ s p s y*>xn
t^s n yT« D t^ sy i nyn o yn sn fp nm ^ nn p y n ]yp y^ yn s i
n o yn s n y i ps jyowya
ytyny^ ,’X“^ y w ’T•’ y^8 tasytyyao^s tat^a
t
»
s
nsn *>STn8
•pytaoiD n«^ ly^yt ta^sniyn nsn -ps osn n ^sntr1’ ps n yn^w
mn^tr ynymrsn
d s i t^s
jy^ynnonns ^n
t » s
cyn np'y nyi
d s t ts ,t»s
ta^sn taa^rya .nnta nyi ps n y n ^ w tm ” nyais
nyn tat^: tacy^ ny ^DpnnDisn-nnns js r s Dm mn^tr
n8J ,ta^yn iy*r P« ^
]is jta^^yacns is jtrtaayD