Page 109 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

R
abinov ich
— U
r i
Z
vi
G
reenberg
103
mama to m^n nta^ptro "nyxn ny n^sr^-n^s,, rma-rrnn
"^«^n «5n
tpx
to mvnxn "n” as*i-n” a«n/f
t o
munn ns
nrnn mpa^ nnsan ••a'pen nytr1? im« ncanai ,"nnyi pre ^k„i
to ism ‘jo 5y nsmn ,nyxm nnnan napnn /it n ra .mean
t&” p m - n ^ n p a nrm .Donm mn 5n n« nstfya ,mtran
nnnan ]a ,ny:nn 5y nsnan nyxn p : p i n-n pn a n a nn
: npiayn mTinm-mav»pn myatran p nnp
5n 5y m ^sn
?m ; i im n nn1? : r r n u n m u m r rn n i r N
... irmxi ill)
d p n i
irnnn
n m D
*?D
2
d^idt] un
d t i
'
pn
mm *?□ n ra T i nn nN on najinnn
------ ~ii)sn nu m g *?
n
m g : ^n n in u n n n m s i
am^a nn*p
/
it
:np^nnn
t o t mpna *ma memn
~Ka n*ray na^yan maoa am /n” (?«Jireic« n^v^mn nan^na
nm a im n 5y ,np^nnn-"nn^Dnw j*pnx inr .tymnn w k 5y
nnw»5„ n^Ttrntr ,n5Kt?nn ,ntnnn ,nxpan n5n«n m ^Tm an
pya Kin n«rn np^nnn nnn-^n ."•'nn inn nr
"naa to
maayn-msKn nrpn to mnnan yman /»t5i ma "Diana,,
: mpm 5n n« #5m^nn rns5yan
/innN*? ugoN n1? u j iu n *?nN n
i
iu)N
. ir in-Dinn"RT3U"*na)T,D,viNn ■?!) ^ ' n T u r 1?
. irnD iD *?
d
u'," T i ] / lrn u j T s n ""inN : n u n ?
?i]DQjn nN im n jr?n nn ’pin
,m itun
?m io ] * ?
und
n?n nnNnn "on
j i t
n ra n
it
1? naftn «aan : rnton mre1? n«tn nrpn nfccrp cays'?
5y *>amnn nyxn npu -w inr /'nma# *w n ntyya,, Tt?n t a w
nms Kim /'conn nna
p ian n^aa,, mnnsr ^ aw n mna«
: nrm to "nnnwna^nty nft nann /w ^n xp a ntn^wan
-------
w t
iiTpm mrmN ■,nmn nmrn
iD ’ D nn nnn ‘pn m u ^ ’ nh n n n 1?
n^ucDn n-’T O i nngDn
id^i
/D^Dum mnn*? n ^un T j g n n ‘,i i n ' ,i
. i i ’ ingn
w iv ' i
nn rn ’n u m id^h
. d t d n*?nm D ^ n r n m nn D in
.D’ l n "pu i T ’pn n o ,n T n n j'pan-n^m
.nnn du n’ jcum r n *?d n o nu nnNn