Page 77 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

U *•1 n
t u r n
i ? 1 ! 1 1 ^
' i
lrn ’pin'? mtu n ?
.1
. x n*w
innvtsnanrDa n"ypn -nx n"nyn -rtu o^n trrn pn^x /4H1
'x:rp nntrn n ^ c n
d
'
eux
*nn m in . iTm o n it?x
nxpi nnn nxp ,Tyr nmo n^n th e 'n vox .nDTi mnn: nnsra
; nn
m ix
w id
n t em
ntym
naan nn^n npm
idxi ^dpd
<?y n y w w xth ^ “td^ mirft m i nx tmprft nta^nntr xtti
.nttm 1? nxut? nxm m i mn^nt?
^ *psx m ry
nm ,rpDnn to a ty mntr d^ti Tim nnt? in r v w n tD
ciDinty /it T y 1? c : n n n rpDnnn n n ^ nmtr n ^ ' r n n rtfw nn
nxD n\n Dmn^n iTOtsnn “isodi ,nmt?n n^np^ nntrm onn
nrpn jn r rw f f m n s r a n o i ^ /'n*»ni ^ys„ m x i n ^ om
c n r p n i&dd mn iDtn in 1? ! p ixm ,rftffDDn p m i ,m^nn
ixxd ji ,rfat?n^ iDsna ,Dvnnn id nm ,ono non .nn*p nmn
n m y n p t^n pnpn
y f:n n
nx mmnty d ^ w d dhd^d
mx^n
*>£tf
nnx n^Diaa nrPTD^n1? n x in
mmn
nxi
,nnmnn
.rfixD
d^d^d ^ x m n ^ n id 1? D^n ca . jid ^ jd
-jpifco o 'n s p n r 'n n :w o
id
1? ; nuit? n n ^ ^ n^tr:
i
^
t q i
^inD ^p in w o n D mm 'n n r w n ,nnannn w x
d
*
txd
&*
,px^s qDr o^n ' i n n i ^ i ;
d
^
i t
TiDto
t&rpsn nnnD
,nxDiy pmr 'n1? p n x •» m p y “?y n ^ n m p
d
n ix^n nnnD
m iw 1? HDD yDt? ,n m my^T tyn na n^nt? nr inn ^ ta i^n tan
/IDtn ^iny t o
id
&
w
,npnD *
hdxdi
qi
-
w
nnn ,mpinyi nnn
mix my dj x*tm^ n ^ n^nnn lmnnsnn nn*a yw n
.5xw> nDDnm nnnyn n n aD i nun 1?! nnnyn rtstrn D'totsw
.noisy mDnnm nt^»
, x t o i n a n D” *n pin m n 1?^
im^iD *r»yi n i ^ i t^sn ,*
i
^
d
ix^m mD^nn
idid
nx x^Dtr n n x
m ny p x i ^ n nnnn xn
didni
nmxn .nn
jdt
nD^pnn x 1?^
,m r n niD /'nnp-rxn nyn^m n^t^Dn,,
it
^nn^sx in ' i nnn
71