Page 98 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

9 2
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
nu,?‘,ii? m nurmii
11
ni)i?]i)n 1t
'•'•t Pnt n
u n i dwhniduti r*?N t t
mr\
unii
nnnu) n u^n rdiiduj t n — idrjiiu ins ium trn
! 1JDR13JN 'nTTTPNil DDT
, y j " i
"T rN rnN tdtpd.
vjn
t i n
iD^g
*?nt odinii iin
lurr D^um
v\rT'r\ ' i
vr
vm
□■’QJllR UN
ll)]Kn'?',T]
VTJ1
113
.IDTINTIH10^3 UN
trKynnyn taaypya taia tassn pnyft nnnns is pit? pm i
td
nynK .ptsft p*>tanyta pjr r?n /y'an nyn
tasnya nft pnytat? pK
ny m ,tr>np ynft yny^tanyx naoyft taa«p«n tatra
pk
jyoyn
nytaita pn ps p:yn^K mx ,nft nyn p« tapmyannK DKn tasn
.D^is-op^s ]trn«taDNn cyn ta^sya ny taKn im p pa ? yftyn
tanynya taxn D«n ,tatotatrya ytansx
h
jynya
nss
pk
t^np
s ps ta^pny^nft nyn ta^n ^nft-nntanss pm i ta^n p s n pjr ix
: n^sn nypmtan^nta
"1DD1J U^RUPTN'PDT] ID1!] *213 11N
/?lj? TN nun TT p’Sngil UJD^S
iDuin r;n na '
pip
m i
m "UN
.*?PN! nziuj ujmrrcDuru urn
lynya proyft
pk
pntaay^a mx : jy^KtaKn ix nyn*1!! n$:
nynft *
h
taK
pK
.nft ytymm pK ytrnft
dki
,yny^aynye
dki
taKn
dkii
,nytan*>n nyn ps ta*>nya y^aanta DKn cnns tasK taynta
k
tana pftnya
pk
pK nns yaan ytanftya pn pn^nKs os ny”?
trta«n ,tannftKnas jynya pnnya ps
pk
dkh
,nytan**ta
k
,nrp
aanaw nypoynnta nyn ps pm nyn nytaaiK
p^tan^a
nsany
pd
k
tafta pKnta
d
$
ii
,nynft jyaoyft v?n nna jyaoya
-nnn
diks
pk
t
»
ik
pty? tatr^a ^nnyn pK ta^pyataio-isa jyty
.nytao pnnmntr
,r;ti) IT'?
ddi
tm ,
dp
;
t
] DramiN'? ,r;oj
RDIUJ VN JU’PS PN 11)11 ,U'nmrR VN *?NT3N•’11
; pDUN I ’D l in 113 mi)] PUD3Q)
'*1
TN
,V:iR
DDNJ rN i?DHN
113 TN ‘•’J
.JJ1S NmUDTllN113§U] 113 T*T3 IDT] tt’PDUU)
JJ1T ND^lIN T’lH Tip /[DTNlli?
VI
TN “[NH
— IVN TT] VlNn D^l UUJDJ^N 113 ‘Plj? 113 D’PNS
•r;UJ IT*? lU1!] /])]',;ri DJIUDTIN’? ,r;tl)