Page 110 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

102
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
jx
:
w
:
jd
^
d
d
:*"
w
nrw jy:yr ”
t
D#n nwsnyn ?Dwnnws .^
t
tw
jtoton ntrsw
tw
,
jwd
ix
DnwnD wsw tow: in DtyDty
tw
tw
,nft
,onnw tow: jxnwDt? *>n own yp«D nwsnyn .
j it
tow: D:ypy: ” T
TW TW .JplpDIW tow: ^T CplW in D^WT TW T« Iflyifi T * JVP
tw
taynyn ,j:inw
h
nws ynm
td
wd
^
d
nft own nynw tuy ft
tonyny::inw pnny::n nra ”
t
to$n ynwp oyn ^
wwdw
h
— /n
.nynymft nyrw
jynwp
?:
wd
ny^tat? wm nyDitrs ,
t
>
t
Dnwn ,
pw
own
nynrp m ,m:wn *
h
jiw js$to„
tw
in nynw ,toiW3 ypwD ny
pw
jpnwn oyrw
s t
pw
'
d
nynnta ^sm /'jyrm j::w^> w iw:
jis mn nyi
pw
own .D^TDnft
d
^
d
nw qnw ta^n ny nynw
too w
d
^
d
ton*>ft w tomnynnta nytoDs^to nyn :yry$s ny:^n
.onw nynnta oyn tapft own j i t r
^na yonn: a — ,rms$ jwDyws tw towny: town ynwp
,1936 pw onnw pw own , dw: -yp•»tr t n i n cyrw nynft
yto'x^D n j:yp oysy nwn t»w nyn tow: pw'd .ywiwn pw
pw ynwp ?jyn own nw: .nynft ywn«ta:n ft'sw nynw nynft
ny:yi ps jtoyws yto^wD ynyn:w *>njDpwny:nyn*>nw tow: pw
jw:nnw nyn toswnnws town ynyws ywnstay^yne n jyn ,dix
-n: j^w n:iw in i^sw id ,j^ne j*»wmtownytoft-wni nyn j^w id
jis jtw nft w j^w mmty
"m
yntyTw toD1? tony: .pnw*»
:
d
w: -yp•»tyr n
j i k r;n nm m nm u via ‘pniii? n u^doj dd qjdnd iin
. . . n s
r
**n aud1? r « m^iNg
rn
jp.mD^nw to^wTiy: ton$n *>
t
dwii
nwsnyn rw onw
t d
in
ddip
pw
/':nx wm ,jny^ j^w tonftnws,,
t
^
w
n rw :wr jtono ynynynn
yo rawn jiw„ — ,nnw nytotrny nyn
d
^
d
jnwny: DswnDtry: n
own jy^Dtrnws
t d
."anw
j id
ny^rn jnynD tonp w to^tatr
»rw nws y:DyDwn to^n w pw yD nynw ,j:w? Dtony: Dwn n
jiw nw jwtoyys jtanyai^ya-j^n jto*>D toy* own ,ynwp m Dyys
toyr
jnynD tonp, wm jyr to:yp,y: tow: nwsnyn toton
T t toyrnyn jiw qiwn nyns rjnw swn w in Dm ynwp rw n^w
nyn Dswnnyn n iwn /'ny::n nyn,, nt nft
wtw
n D::n ,j*»ftw
Dnyn n .yTw nynft ynyn:w j^w nynya
jp
^
dwd
^
d
cyns nynws
wm ,nft D^n t o r wm„ nft wD::n oyn ,qnn j^wnyarr nyn