Page 184 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

176
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
FOLK-LITERATURE
382 ;a*aansn iso . p n m n e px * i ? n a m n x ^ n i n n
,a*bnnT
...y'x
mo ■’s*? annoa ,nnnyn D'anina .pantra a*aans
/TT ny /K"3tPD
: iny •aa i^n y yrcniBovi ya^t? x ny^r n n ” bn i b o ? $ t n *
x
/tt
32 .•>
.$
, r
5
an ,D n yvn x a /B *w it .*asx *
5
x
•pm ,a*>btznT .nfrya yn^nyTnxn x ; n s i x l y r n ^ T y s n y i
/
tt
x? .a 'wn ,nmn
a rx nw nfrya x) n inn -p i im jyamya . i
t
y * b x , i x a i y s i p
/TT 12 .1964 ,p*Up“P3 .(*1013 pyWBOp?$6
ny oyn imtpya ytzpron iso ♦n
d
*» v ' n a m n x , i n y t j ®
ans lyaaiwny ynax .
b
^
pt
px a^ron ps Biyma p^x B#n
/bn 5 /'
tt
99 .ytzm ,a'5$“?n .o*Tabfl yrjT 7*ix trwyn
♦T'nvn ,a*btznT . ^ . n n a a y n ^ b r a
p s n n n f»i
•trrcynayn px tp**rr px aopya /
tt
87
j j w x i
SH p« bitr
TEXT BOOKS AND JUVENILE LITERATURE
■ya Bsyn .rpaians nnma ♦n a ' ^ a n x n ^
t
a i a n i i r n n i y i
^ns ,’poYHp'n pnnx : BbyBwyaayasns ."a$BiyBia„ ayi Dya-pn
.1965 nyaayasyo ,oyn”X’ o$ayia /jxanyb ynn* apy* ,pw3X*ia
/TT 48
.ItDga px Bopya
iyai3 ,ni33a nxs jyaaipjnug .wanyanyra'p nxs Bayaxanxsyi .--------
.fBsyn 2 .1965 ,oyTJX"oyiyia .8-7
.*
4
, b w t .pwn p?n
;
Bb^s-iyi yaxa h .a*btzrrp , n y 3? 1 i an
/TT 36
.*p3*n py*a*?yi ps aosa px pnrcya lybnferya-iyTPp
ay na*?? ny
nso)
niyatm* Y'awn
. n n n ’ a**»n ,|irapy*
.]Bsyn 2 .n"nvn ,o*bmT .(Tatwi
.na nuns px iriwnn irons is jyaanybpnyr