Page 71 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

H
ab erm an
— A
br ah am
I
bn
E
zra
63
: V7 tmpn nmtrn anan mm
— t t t n i
urn ,nnK
T\m
*?k jitdn
.vwm
nu 'PDn -piu nra o^ini
inurr Tnirr mun
! Trrtu] nroi /jdidt fid
im
,lDtD mnR
•’'?1
/■? TDTT? IJISI
•TTIN^T] mij?l ,1T]UJ 1NTD HJQjJl
,ira
mnD l i r a "UJiwn
. T ’nNij? nm m nin *?«■? n ip n i
: it? r a n n^pis1? n lanat?
.prftnrft na ym «im
!ZD“I
1
ID ITTIEIN /HUH m i} D'DUJN
! HDUJ “IID : DHD
1
N
,21V
JUT? NON
,
hdmt
] rr?ir
in
^znn rr?ir
in
.iidid
i*?i] ’ju ura*? rriN
:
ntr yin n^rn tyi
/?D1N
n
?
i
r ra n '? DJ’ N
: ■’DCD ‘’HDD ■’Jimu ’D
/VD nD n i im D r iT iN
t
?
.••Tr 'pd i t u t h
ym
l r n1?
:it? /D^yyft nanDn ,m^ynn tot? mpna mis nm itto i
/ ram ^gtuN un i /•nipta ‘•tid.d
. . . d j in jh D^i?D ,mpD i t o n n t i
/ t in Dipnm Di|?nn
m n
mn
.D jn u n n*?tt DiRnn — nnm
,(rmn) la^N to^py h ,» ty ma1? i k w /ptw ^dik into
ids i : ,(i"Jin) tons
i
*
iti
(1894-1885 /»ama main ny) pm i n
■?"r *HKin n^n *,i ‘>ty nannKln /D*»a*ity nnpin *»t»£y ■nm^n nnn
•>m tyi (rtwi) 'i iid "minyn mnwi iprt> psnn mynvn
« “? pnyi . ( m ) "nraan jn n*>trrn n^mt?,, uson jdtw n^n
mmtsi
t w b
to nn*>to ninnn n«x*»
*»isd to^> c a r p s in^n
*0
lyt?1?
— ■pbtpb p^aym
innisna k1? toa #D«nys m*»s nnn nna *o cyTp ia«i ,«ipnn
ibd^i
,ixpn ( " it rn
isd„)
nnnn
p i t s
:n“7K c n r s k^k