Page 84 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

76
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
nnayn nnsDi
ttaipo
ns
daw imo nnK1?nnn
nwtiw
n n c m
'3
dk . n n m n m i t r o ^ k i d tnKD nm n n
p a y
nmyDi n’n
i"'?' 'm
im 'tr nn
,nt
jot pnsn
a w n
"na
15d„ T
1 i
nan mpirft nat /irnftn T y .na^n ny .u'on ca
. m 5y i n y j'K1? n^ny T tt fnn '
tsk
,jnan D"nK " a r n m n
5y on1? nK3 n /'cnayn nmwnat? nKn„ vd5> ns?
.nnixy K\n lannao “ry inye»n .wm cm ,naiaK iinn rmyn
n m i laxy nnm .mpa p’5Kn nKi oyn tnK nK nKn5 j’K
ta’na mKsn5 Dmano rat? .c^nai cm
van n o — nnnK
.ntrrnnom ntp-nnon nnayn nn scn