Page 97 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

S
inger
— S
h im o n
F
rug
89
jy? ps in'ia^nya^
ps n:yat?is
jb
'
b
mayt? j'K nyp5
."ByS
ny .ninny D’na b’b ja'ntry:)
pk
"Dy-ans Dngpa'a .a
. :
-l^B-iBD^amtl't-BO'L^ B’B .nyBnyiia’ft DnDB’B BtPJ -■’t BBnyil
Btpy -ps Bait nypj'B .nu’Sn nyjypyayj-yj cnc nyny ,ns'5B
ans oyn jyjyaytys ,
757
*??’*b is n nys ,ayys oya "d’kbh,, pip
3
?P’j ” K ni ,"pnn b’b„ trny jayn jantyya jayn a^yrya ayn
Bysny jbdp’ssib dis ,jyayBnyn is ’yna .psn j^m Dnyp’anp
,Dnny apjn ms yatyn pn nyn’5 'rys yDnna n ,Byys oyn jis
nyn ,jits>5 j rn y cis Bsstj’a^ jjsib 8 ,t?ny j’K jaynt? iny’ itja
."JJJB8B ny-r JIB l&nBty,,
-ya ayn nyaan nyn oyn "Tsayny,, nyr jyay^ is aiaya
ynn j’H D'n8 jyay? oyn /'jasntp ya^Byrya, yayj is jant?
j58BJyB'a:yD-p'>sn8n jyt tjnK .1909 ny pK ,Dyny j'K ,naya
,nyny„ : nyanyn n
b
b
jtrny ms ans in anayn nya^Bt?
-ns nyp'»Ba'’l7 jyn ,aanns nyct jyn
pk
ik ii
,
t
>5 »n y aaty
"? yayn naan ys’jyatr ytrns n ,janyn
yjy’ j’K
jtpny
jib
5nu janK ” n n’s
b ib
jnyn Dyn
jynya jyayt,, — onx ny asm — "jnyiw
jik
a5yp„ — : jny
Dyn yp'sa«K Dyn ."jyaipya a5yn nyn rpiK
bd
’3
tt
jyn ,aya n
:
pk
/pi BB’B rn
jik
,aya nyaan nyn
UN IDpNll UN ID'.1? ! 11N 111)?,,
."T’ ? dutt
:1
DDJ^r jramg
-BiK jyaya jayn nyn^-jns Dans ann'B^n jayn Dyn n
-ns n "nypl?-j,ynayB yayannnyvnts^a n„ .ayys nyn aayn
jy„ ” 1J'K ayt
'rum'?
nypra Dyn ,"jmayB-ni5a„ n jik y r ’BD'i
jmayn y^yaysya n Kpnn "nsytnyBDyB jib a^payryney
n ja'jynyaDnN jayn ,nyn'5-aynyns n ans jynyns ,Dans
nyp’snn bb^j bs^k pk atnn nypnyat? nyn .ays jib yayne
j’s yBDjyt? n is jnynya nyn^-D’SiB-Dn ytrnp Dams .^yny m
Bit5»B ni ,aana ni — Dans "nyr'rnnan,, n .ynyys nyts’np nyn
Dyn annD yann n ya nyu’p ytyny jib 5no J'k ” t jyaa^p
"niDis ysny,, n^ ynya:y5 Dyn ! aynynsyj jny yasy5 n jnyn
nytyayys ,ny:yaynBt?yjonK ,nyny5p t k b'b p'W'K b’cb pk