Page 370 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

,האוש
רוכזי־ירפס
תוליהקל
לארשי
םבור(
םלוככ
םה
ת יר ב ע ב
)ש יד ייב ו
HOLOCAUST AND MEMORIAL VOLUMES FOR
JEWISH COMMUNITIES
א ו ג ו ס ט ו ב.
רפס
.רוכזי
ךר ועה : .י
.ינ ורד נס כלא
לת
,ביבא
תאצוה
יאצוי
,ריעה
1966 . 550 מע׳.
A u g u s t o w :
a memorial volume. Ed. by Y. Alexandroni. Tel Aviv, published
by former residents, 1966. 550 p.
ב ו ד
. א נ
ר פס
.ןורכז
:ךר ועה
בקע י
.ינידע לת
,ביבא
ןוגריא
יאצוי
,ריעה
.1966
D u b n o :
a memorial volume. Ed. by Yaakov Adini. Tel Aviv, published
by former residents, 1966.
ח ו ר ז ׳ ל.
רפס
.ןורכז
ךרועה : .ל
.שול
ן וגריא
יאצױ
,ריעה לת
,ביבא
1967 .
272
.׳מע
C h o r z e l e : a
memorial volume. Ed.
b y
L. Losh. Published
b y
former
residents. 1967. 272 p.
ר פ ס ט ו ל ס ט . ה
:ך ר וע ה
.גר ב נד נ יל
לת
,ביבא
ןוגריא
יאצוי
,ריעה
.ו״כשת
290 מע,.
The book of Tluste. Ed. by G. Lindenberg. Tel Aviv, published by former
residents, 5726. 290 p.
, ל י ח י
. י נ ל
תלצה
ם יד וה יה
.ה ינדב
ה יט רק ומ יד
הדמעש
.ןחבמב
,םילש ורי
תאצוה
,םנגמ
1967 . 316
.׳מע
Y a h i l , L e n y .
The rescue of Jews in Denmark: democracy tested. Jerusalem,
Magnes, 1967. 316 p.
ת ו נ ו ת ע
ר ו ג ״
י נ ו ד ״ה
ת ר ת ח מ ב
י ג ט ו
. ה ש ר א ו
ם גר ית
ת ינל ופמ
ןושמש
.רצלמ
ךרע
ה ירא
.ןונבא
אובמ
יר וטס יה
:
ףס וי
.ש ימרק
לת
,ביבא
תאצוה
ןויכרא
ה ינדר וג
יבכמ ו
ריעצה
,הדלוחב
1966 . 260 מע,.
ם וגר ית
לכ
ם ינ ותעה
ורמתש נש
ף ור יצב
ם ימ וליצ
.ם יב ורמ
“ G o r d o n i a ”
press in the Warsaw ghetto underground. Trans, from Polish
by Shimshon Meltzer. Ed. by Aryeh Avnon. Historical introduction by
Yosef Kermish. Tel Aviv, Gordonia Archives and the Maccabee Hatzair
in Hulda, 1966. 260 p.
A translation of all the papers preserved, together with reproductions.
פ י נ ס ק,
רפס
ת ודע
ןורכזו
ת ל יהק ל
קס נ יפ
.ןילראקו
לת
,ביבא
ן וגריא
יאצוי
,ריעה
1966 .
ךרועה :
ןמחנ
.ר ימת 655 מע,.
Pinsk: a testimony and memorial to Pinsk and Karlin. Ed. by Nahman
Tamir. Tel Aviv, published by former residents, 1966. 655 p.
35 0
J
e w i s h
B o o k A n n u a l