Page 53 - Jewish Book Annual Volume 30

Basic HTML Version

M
ark
—N
ew
I
m m ig r a n t s
: P
oets
fr om
S
o v ie t
U
n io n
4 5
ps n^ns tasytr ny .nyr*5 yxaya ps nyta5n” Dt?yx n t i n tanyn
ix tanyn « ps ta^na T o n
p k
pa pmnons jtynaytayn'K p y
,oam cyn n ^ s 5tayn m nry .(tanypnss t i n pK) tanynp y p »o
- rrrnn ys y r»» pK lyo^tas italics cy*TK py» sins ny taoya
p ” 5 ta^a i n jyra 5yt m ,5ta*>n ynnta y ?y oy jyta taita m : nyta
y5yn*>x ytapynya p*»p Dy r»K oynnys ,cy?n p» ly^ya^s pip
-n'5 5's my yn jynys .nyta^n pn nytami nry p« tanyn ta*»a
p n « Dyta p^tasynp,, nyn ta^s nytann nyn .tynp ix tasyt?
]yta\n y jyaan ix ta^na pk ny .nytanyn ytrmy^D n ps "lytaia
t« i n tantann ny .n5in ps Kaity-nn nyn ,nTx pypynta*^ oyn
.pnyn'K ,p«nta*5 cyn ;d*>«
p x
pa nyt5” taytayna nytam nyn
p a n ^ n p tana . ^ n r c n y nyr5 ypnanyaa^K pnn y ny tayn
m535 nyT5-nn5 n pa pynyna^p n ps mannt y5y n t i k “in
ni535 i n ta^tatmys p« nnat? nyn ,nytaDit? nyn p« nyny5n oyn
tanyn yn .p n y tanya nys*<ta p« pynys tap*»5s oyn jynyn nyn
nyn iya tasytypayn yptytan nyan y tana nypny jy nytann nyn
ix tanya p« ,yxyns nynynt? ps py5 ftai^s nyn iya ,ta” nna,’p
,jy5xnyn d c u nyn ps ntann nyn tana pyaainnyannn p yn
,poy5yta ytayn ta5” xnyn .nosn tapytat? jy5xnyn p« nya oynyn
-ya /cysyao ynyayta tana pyn Dyanyx5%n y iya tasn5 ny ni
. . . /ynyx-nyx ,taysyoya tanytaytanys p« Dp# jy tayn tasy5tr
□yn iya i*»« nyn /pnn yp'tanp in n iy5Dn yoynnyn tana
ynyayta n Dysyao n ps six i*»« . . . /pn5 i n py5ya pyn
/— jytaiaya nyanyp yaypmta n jyptsnaynn nyn'n . . . /,tyaa«T
ta«n vta^n « / . . . |yoia pj?n pyta^nys ta«n aa«r s‘ ps p y n «
n^c p« r^aa^ny m. tapais /— pDty « n^D taaa«5nyn ttaa^n ps
.ynyx-nyx /. . . ^^5n « ta5yn
,lDTDii?N2rjina’i? n^n VR ogn vtiuj h
113
in i
,irmj r:n iDNDtDi^a u^n vm v i dnii jjnt
113
/iuT]ij?rj pn i 1*?rjn
r;n iin1VTlrn
.2RZ
5nn
qnyn oyn ix .5yntann 5nn ta«5a»n 53^0^ nypnaytat? y