Page 37 - Jewish Book Annual Volume 32

Basic HTML Version

BASS / POETRY OF YIDD ISH WR ITERS IN ISRAEL
29
,UT777N3 ID1] 11)7 DD IDR ’11 ,*TT] UD1777N9
! 7u r;nm
, r v?N rim
jnt
i ]
/ID’H Jin x e s ,?i n
ddnd
n
d n ii
,
dn
7
.7
d jv
] r p
id
1]
iin
^aNtDzr'?
p n
— U*?D11R ’T : 7PR N " ll UR]1E) PN DUNT] N
.137N117N9 U7N11 N 71N J1JD J
— ID1?])!! 71)7 PN 7NT r R IHNfl ID1] C17N7 TN
.197N7
V T i
IDU'PNT 17 TN ,7N] q7N7 7nN
— ,UDIL ID’HJ DD7 TN 7PR D’11) r_T]
n r ] N 717 DJPT DD ! qN'PUJ
,UDE)Q] rim TN DD ,DDND D]lV?R
VJl
•IJm UUP] 1TUDIR 7DPnR 7N]
a
- s n x p x n oy n rx m nznxo ixonx p’taam o -iynmxa r-’f w i oy
p ^ a - i x s
7
X
3
i5tt” T oxn , iy a ? rw y ^ n r n py^- lnn fe* o x i jy&iaya
iyp iya tx
,t
3
an*?aya
-jjs:a
p x n
” T .anp-t^yn itrm s
p $ n
l*?ns
r x
tynya iyo^n lyasr ” T
.py*?
ap t*
m
x
lynaonx nnapn
m a x *pix
h t r ’pay^aya
x p y a
oyn t*?ns tx ,p*7a5$n /fxsw
r x
p a
i s
trn a
ly o y s t?
*iyn r x
i y n s
“iyn .pyV-nt^ip *iy” T*iytrj?n ty^pmmx is n n
tya«r o y i
7
XJ r x
t r ’pay^pTn
ywn
3
*XB
•n
iyny7
en&ya ” t p x n
r x
i*?ns ]io no^ sn nnxw h iyn ,n x s y^xaxnooxoxp h lyaipya
.Dipaix r x p u n
r o 7 jx ‘? o y n s n s i iy a p n t n g s *px
□ r a nyoDH ny-r
lyiiya
r x
pynx oatKttga tya**T oxn
h
ircms
.y-iynix
r x nnxsD
717
— pynx nyoyot? iyr_’T oxn h itpmx ; *iy*?yn
yay» 71s nyT*1? n
ia$»*ixs oynyorx iwnxnyB’*? n r n x
ny>
nyonx
oa*Sya ’x in x .aanytj*a*i
8 5
iix aaw*itM8 r x m i iy » io v x i n x l y o a n
l is py*? r x 7’t lyV sn x n r ’x Dy^j iy»n 110 T n s - ly i ’1? yiy^T r x iy&
I p m y n o x 110 manoT h ly^snynionx B’a
iyp iy»
nyax .t?x*it?*»
x t*>x oxn
iyn
* ’68
/pynx
f x oxn t ^ m r p x 110 nianoT r x p y 1?
B
’ 3
iyp
iya
oxn ^ d ’t x iix
7
yoy*?a-.nrnn y*?ya n n x py*?s_n y n t
3
,/
.o a ^ nw nyVyn o r a m / ' lo y a n x s
w n y f i y w x
11
s o ^ n y n x a T’x ^xnt?’ r x n y o a n l y ^ n n n y7
r » x *ixi T’X o x 7 n y a x . iy » ip i n s o y n i * y s a
0
x
7
tx ,o ” p 7 y o ’T
u xn o x n o y x o o i s i r j n o m x iy p ta^pay^pnm -^xn t? ’ ys?a *>7 o x n 7x :a
t o a y n s ny^yn o y r a .*?a{jn n x ’
’ i t x 7XJ Q^n x lya ioya