Page 181 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

1 7 3
KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
Sermons on the weekly Pentateuchal portions and festivals, by
Menahem Mendel Schneersohn, the present leader of Habad Hasidism.
ר י א מ
י נ י ע
. ם י מ כ ח
תאמ
ריאמ
לאיחי
יולה
ד״בא
ק״קד
.אצווארטסוא
האצוה .ב
ונפסוה ינש
םיסרטנוק
תאמ
לאקזחי
.יולה
,ןילקורב■
־לעדנאמ
,םיוב
.ז״לשת
יגש
.םיכרכ
Talmudic novellae, responsa and sermons of Rabbi Meir Jehiel
Halsztyk of Ostrowiec.
ר מ א מ
, ן י ב ה ל
ןינע
תחיקל
ישנא ליח
.לארשימ
תאמ
רעבוד
ר״ומדא
.יעצמאה
ףסונו
וילע
דפסה
לודגה לע
ר״ומדא
יעצמאה
םעו
רמאמ
.תוחטתשהה
ויג(
)?קרוי
.ח״לשת
,ח ז
.׳מע
Hasidic discourses by Dob Baer ben Shneor Zalman, including one
regarding the induction of Jews into the Czar’s army, and a eulogy
for Dob Baer.
א ״ ש ר ה מ
א ה ר ו ד לע
תכסמ
.תבש קלח .ג תאמ
קחצי
באז
.רעיאמ אונ
,קראי
סופד
,״ןשלב״
.ז״לשת
ג״כת— א״ירת מע,.
Commentary on the Talmudic tractate
Shabbat
by Samuel Edels,
prominent Polish Talmudist, with notes by Rabbi Isaac Zev Mayer
of Brooklyn.
מ מ ע י נ ו ת
, ח צ נ ה
תזורחמ
םינינפ
תשרפל
.עובשה
תאמ
ןרהא
.יקסרוט
.ח״לשת
5
.םיכרכ
Anthology of rabbinic commentaries, primarily Hasidic, on the
Pentateuch.
ן י ע מ
, ה ל י פ ת
רצוא
,םישרדמ
,םישוריפ
,תונויער
םירופיס
תוחישו
ןילוח לש
םימכח־ידימלת
לע רדס
.תוליפתה
תאמ
ןושרג
.ףונ
,ןילקורב
תאצוה
,״ה״ליסמ״
.ח״לשת
167
.׳מע
An anthology of rabbinic comments on the prayer-book.
ת ו ח ת פ מ
ךשמהל
העשב״
ומיײזקהש —
״ב״רעת
קלח .ג
,ןילקורב
,תהק
.ז״לשת
ז״לק
.׳מע
Vol. 2 of an index to one of the works of Shalom Dov Ber Schneer-
sohn.
ת ו ח ת פ מ
ךשמהל
העשב״
״ומידקהש
״ב״רעת
קלח .ג
,ןילקורב
,תהק
.ז׳׳לשת ה״צ
.׳מעי
Vol. 3 of the same index.
ת ו ח ת פ מ
רפסל
שודקה
רואמ
.שמשו
רדסנ
י״ע .י.ד
.סייוו
,ןילקורב
סופד
,״דמחנ״
ת״לשת
An index to the encyclopedia work of Kalonymus Kalman Epstein,
a Galician leader of Hasidism.
ה נ ש מ
, ת ו כ ל ה
רודמ
.תובושתה
קלח .ז
העבראב
יקלח
ןחלש
.ךורע תאמ
השנמ
.ןטקה
,ןילקורב
ןוכמ■
הנשמ
תוכלה
,תולודג
.ז״לשת
ב״כר
.׳יפד
Responsa by Rabbi Menashe Klein of Brooklyn, N.Y.