Page 183 - Jewish Book Annual Volume 36

Basic HTML Version

175
KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
י ר פ ץע
ת ו ב א לע
,הרותה
ירבד
,הדגא
רסומ
.תודיסחו
תאמ
לארשי
םייח
.ןיורב
,ןילקורב
ירפ ץע
,תובא
.ז״לשת
ז״מק
.׳מע
Hasidic discourses on Genesis by Rabbi Israel Hayyim Braun.
)סרטנוק(
ם י ק י ד צ
ר ק ו ן י י
. . . ם י י ח
ץבוק
יטוקילמ
םיניד
םיכיישה
םיכלוההל
חטתשהל
לע
ירבק
,םיקידצ
בור
תומוקמ
םישודקה
לש
ירבק
םיקידצ
ןילופ
אינעמורו
ןיראגנואו
. . . תאמ
ריאמ יבצ
.םיובגירג
,ןילקורב
.ח״לשת
ז״טק
.׳מע
A collection of laws and customs pertaining to visiting the graves
of the righteous, by Mayer H. Greenbaum of Brooklyn.
ח מ צ
ק ד צ
ר ע ש
. ם י א ו ל י מ ה
םיאולימ
תופסוהו
תולאשל
תובושתו
חמצ קדצ
.וישודיחלו
תאמ
םחנמ
לדנעמ
.שטיוואבוילמ
קלח .ד
,ןילקורב
,תהק
.ח״לשת
ו״נק פד׳.
Vol. 4 of supplementary responsa and Talmudic commentaries by
Menahem Mendel Schneersohn (1789-1866), of Lubavitch Hasidism.
ת ש ו ד ק
י ו ל
. ם ל ש ה
תאמ יול
קחצי
׳יהש
ד״בא
.בושטידרב
האצוה
.השדח
ונפסוה
העומש
הבוט
תוחתפמו
יקוספל
ארקמה
ירמאמלו
דומלתה
םישרדמהו
תונושו
לע רפס
תשודק יול
רפסו
העומש
.הבוט
,ןילקורב
סופד
טספוא
,״הירומ:״
.ח״לשת
ו״נק
,׳יפד
,ה״צ א״ל מע׳.
A reprint of the standard works of a major Hasidic figure, Levi
Isaac of Berdychev, with a new index to his writings.
ץ ב ו ק
, ם י ר ו א ב
םישודיח
תורעהו
ךורעךחלשב
םײח־חרוא
תוכלה
.תבש
ךרענ
י״ע
׳ילא
.רשיפ
,ןילקורב
,רוג־ללוב
.ז׳״לשת
׳ל מע׳.
A collection of studies pertaining to the laws of Sabbath, prepared
by the students of the Kollel Gur in Brooklyn.
ס ר ט נ ו ק
. ם י ר מ א מ
תאמ
םחנמ
לדנעמ
.ןהאסרואינש
,ןילקורב
,תהק
.ז^׳לשת
ח״עק
י׳מע
A collection of Hasidic discourses by Menahem Mendel Schneersohn,
the head of Lubavitch Hasidism.
ת ו ב ב ר
ם י ר פ א
ח ר ו א
. ם י י ח
תובושת
הכלהב
קלח .ב תאמ
םירפא
.טלבנירג
,סיפמעמ
,יסנעט
.ח״לשת
ח״צש
.׳מע
Vol. 2 of die responsa of Rabbi Ephraim Greenblatt of Memphis,
Tenn.
ר ש י מ ה תאמ ףסוי
קחצי
.ןהאסרואינש
קלח
ןושאר — קלח
.יעיבר
אצוי
רואל גחל
הלואגה
בי—זי
.זומת
,ןילקורב
,תהק
.ז״לשת 184
.׳מע
The account by Joseph Isaac Schneersohn, the former head of
Lubavitch Hasidism, of his arrest and release from Russian imprison-
ment in 1927.
ת ו ח י ש
. ר ס ו מ
תאמ
לכימ
.םיובנריב
אונ
,קראי
.ח״לשת
ט״מר מע,.
Ethical discourses of Rabbi Michl Barenbaum of Mesivtha Tifereth
Jerusalem in New York City.