Page 83 - Jewish Book Annual Volume 37

Basic HTML Version

RAVID / FIRST HEBREW DAILY IN AMERICA
75
sim a ’jnwn D’sWfi mon "lmx’pn,, Vma Vy mmnV n n an a ra
’wya Van
,ynp Kin .wn jn i nanru nnn amx
lj
-
id
V Kn
a ’ninnan ,mwy-ww Vna nuaV m n n nynn nn on niimnw nnuan
ryws nnxn nViy my k w lynm ,a’ywc ” n Vw a” nnTix nxipV
non,,
n m nx xnpV uV nwp ,naw
70
nnx ,a in iV’sx . " a nm a n Vy
.pTi’- iu myn n n ’xn pnunn wx-i Vw xVDX’xa wa’ww /'B’ywsn
.oViyn n ron nVnan n m n n nVnpn nx Win
nV w n y ,inx my- amVx T m :
11
V B’H a i ’x nVx B” iw
dxi
o n nm Vy mpnnnV lV’xn mmV’Vyi inpwn amVy n y nVyw ,iyixpa
nsipnn ? mnnn nx m ’Vynw na tin : naixn ,*T*wn*a nm in s s i xn
npms n’axp’Vaism mVsarn p i r - i u myn wxnV n n n n n usV n n n
V’wnnV nn ,B’*nnn toj ntn-nViayn nVnui mnnn m a n Vn mVya
’xrmyn . a m i n n n ynxnV n a y i-rynw ,’tttop iann lay ian nx
onVp'pa fpxan nxa’wV
-1
axa
b o t b
,nniD n n n ' n i ' i .V*m
p ’V’a ynin x n m n a fn — Vx-iw nun Vy V’Vyn mw ,(McClure’s)
nnnn ,pian ,xnn "nann,, aipai .n u n mpoiy pw — m ’i \ T b’w:
xx’ mn ’xnnyn / r o
do
x
* — pm’T in Dm nn Vw nnrn Vi*nn
Vyi im ’an awinV Vy rVis n n ’
113
dj
qx
’n ,Vxnw’ ’w: n a p i xV
.mxVrn m ranapn
0
’w: nmo anw ,amx B’wxm ,Dnmnn dnuma
n m *innV xm nax-w’x Vw xVtomi wnVnn ,’wann ’xnnyn ,wm
a n t o n ,a’Timn -nxVmua ay n n n inmw Vy anxnpianV a ’wian
.rowuxn nnnnV p n a a n n y ’i aniK i t im ’w
Vnpn nyn nx pnxV noui m -iaxa Vy T>’a nnn ,pian /'Din*
mnwyw , im n n-iyanam mnnn nV’Vyn tm mmxa maaipnnV n m n n
p n a r n i t j Vw naxaw n n o n auwnsn .mnran Vn Vy Vna awn
n n n n n mxnnV nwKa npnaxV n n w n n r win nVnmV i n r n’n
,am n n txj anwmn Vn r n nxiw nnsV non *unitt .myn mwxi Vy
nyw nx amisn *moV cmpnn w’i — npnaxV
"nm,,
an
a ’K’na ’a
nawin m aan Vnx ,m’w nn n’n p n y m nnn nVnan Vy mn’im .rixn
.mw n iw yw an n n x
p w ” Vs xn’py ,ann a ’a n Vw y r r n m iam ’ximyn aon’s "avm/n
Vmnn Vy l a y mw ,(85 .Vi) " n o i a a i m awn naxa (1929—1870)
a ’Vipw a n m .npnaxn winn " n o ia n a n r s n ^ i n n n n a n n i iD n rnw
a nx iw nnx nxnaw ,#Bxnxrn nrnxn* nx ,p ia n ,*>nra x n .nnn a n ’i
nr n’n a iax i .-rpwm nxjwn nxna — an ’m y n ’ nx am am m i a i x n
nx:wn nnVxmwn .a is n pm’- iu ’Tin’i Wnn n p n a x ’Tin’ Vnwn npV
n y ywynwnV lVni’ xV ’n r n a Vx i r n n ,n n n n n mioa nnn nawn
.aViyn p
it
nxiw nVam m ay m n winn aaipan ’Vixw am ’Vwxn