Page 90 - Jewish Book Annual Volume 37

Basic HTML Version

82
JEWISH BOOK ANNUAL
4DNJ ’1 ,UDUU) IH n iJ ’7 ,N
n m n w i i T ^ n
' i
irn
— li?NlQJI3J U’Tl 113 TH UNil
, p i r rm U7trr t n Jir?3 u^n r n in j
/puuidw IT*? DWTPj? u in 1NJ
,UinN
IP'PDUJ ■’7 IN]
/DP^i? ’7 lU'PUTUUJ ’7 IN]
. . . m n j? i3i?i iunD‘?
n
in j
,lUp7i?9 D‘?l)ll UD’l l J m n $ m
/pjp^a t i n ■*1 [jn'psuj r n
idjnuujuj
lNii /
piduuuj
r ;n is
. . . ‘p r i r t r v n r j ? r^n 'pan
r
t n
t i c .D
01
B PX V i
'11
DXT ,a
2
y
7
a
7
XS PX VtJjKW
0
*P — DX’ X pX
■yj
p x
*iyjs r x wx *vp ^urn1] w ’vw r x — n?’ ypn-voyw yVx
-:ya dxt
t x
:
rx t72ix*nmxE
p x
,ya’V h ,aVyn yw uy rn n . p ’Va
.ap p ” X78S r x ftPTOB’w oy axn nyoD^T ps tnyn ypnayp
ly jam j t taw iya tnsrn w»V oay rn px im x *rr t?a bjsp’V
iy“T , , t
Vamp
ny
72
X
pVyii tX to,TBW2X
t>t »*niX
7
©
tv» px
, , t
ps
omax ,V np i p x naVw ps n n oyn b p Va-B7ip m x
,tsra«a
lie -iyx -iyi jyuxsw r x neipn yasnVsp iyx
2
ip nyn px x ity p x
w tx - ip
nyi ,pyV pyVwaaya p s a^p pw u n ,p ? r r ’Vx dx*t ,Taryj
.Tnp**mp t p y n g n s p p s t» t ty ra p v d x b yp ’ u p h — p ’ V* t ie
: ) y r n
omax arrnw
,1907
,pViyn b tb $ 7 /pV
x
r x
,T n TIN PN3UJ PN M i l 71)7 119 TllDtU 7D7
;i?]N1p / [ ’N r n j?]N7j? UN
,T*n vn ixinh rN qua ui?*?un’t — d t ’?
' i
. . . i?]N713J 7B7 — 3Nj? l ’N
,[DiD]un ntn <jrj’3
i\T'r\
T’n iuj? 7dh
\m
!7]tO NTN NU1]
— u'p^nuj iD, , ijnD7 ’pnTi Din iud'pnh iin
.13]Nn 1V7 TN n i p ’11
Vim .lynya lyViya px *viB>nya,V nspu l y i ps T>nx u n w isn
rx pnxa ps nxa aaxawyi axn najoy tr 'ropVxe h tx ,nax du t^x'd
.urnaTpa nyn pntya i ’ix px oxawex t x .a iaw p - iy irn rpw ps
-iy7 yraxT'SDrx -i’x ,D” n n pmy* px anx t»x jwnp-aipa
nyi
twnp tie
02
x px e p t” ps
iy r
n'1?
oyaxa nyi ,wa*in-w » ’»a
.a^Vays t>t aj«n om i
b x i w
T>ix aaxDW tv^isxw oay rn Vo’a ws\n x nxs y’s sn ’SDa’x h