Page 107 - Jewish Book Annual Volume 38

Basic HTML Version

SCHULMAN / AARON ZEITLIN
9 7
yVx r s
Bpmyao’ix
,,t
ax.n ny px — jyyn’x yr_n
oyjyrn*
-:x h iy» B*rs Tusnw ya«r y*?x rx .pnwy: uxn -
15
? oxn pyagtfT
■aynye nytrnr nyVyrrn# nywnysyw nyonna x ps to^pwiry*
.B” p3yV
-iv px nyasrw nyanxynnyn nyp'oa’ii x jynya
t ix
px
r ‘?B,,x
h
nynx .niBxnytr1? nyv’xynnyn nyn rx onx tpnnwn x aaynxs
.nynmw iwn?’ nyn r^B” *
b
*» nx: -pr B rayn in ” oy