Page 234 - Jewish Book Annual Volume 39

Basic HTML Version

228
JEWISH BOOK ANNUAL
M
o g il n e r
, B
o r is
.
Kinsmen.
Moscow, Sovetskii Pisatel, 1980. 60 p.
Sketches about contemporary Soviet life.
■D"wn ,ps .V .’ ,3’3x_17n .yups px pfinw . p*jp x ,n y a: x a
nato pfi rtaipn o’a px BVytwyuyasnx .t3*i$s /tt
493
.1980
.1
y r w
ynyn* px pVxttwya y&iy$:i„ yrjT pfi yaipo’ix ytnu«ny*r
.(1961 ,p*Hp"l*i px am ® "jDfi’w
M
an g er
, I
t z ik
.
Prose works.
Tel Aviv,
I .
L. Peretz, 1980. 493 p. Port.
Ed.: Shlomo Shvaytser.
More complete edition of his “Noente geshtaltn” (New York,
1961).
.iVsri’flp /Tyjn^wnsn /ixa*n loasr — up ny* . Mi n my * ? ’ a
.BOlV’X .
131^3
/TT
356
.1980
^yB&D’B ’pO&yn&O ,yTlpe$»
nyn .pyV pp’Dynsjo lptjattMEn pyn ly jm ^ jn sn px i w
.jxwrr
3
«n
’ 3
px
a rm nrra
M
i l l e r
, B
u z i
.
To
each generation, its own; novel, stories,
novellas.
Moscow, Sovetskii Pisatel, 1980. 356 p. Port. Illus.
Novel and stories about contemporary Soviet life. The author
lives in Birobidzhan.
^yttXO’B ’pDtjynso ,ynpo$a .mmx i n ix isp’a pzraaya .------
.(3
---------------- BPDyn#o» pfi pyDX’Vs’S) /tt
59
.1981
."lyamw )WH?>-w’t
3
yi^D x pfi tyaniya” XTXfi
---------
.People go to work.
Moscow, Sovetskii Pisatel, 1981. 59 p.
Sketches by a Soviet Yiddish writer.
159 .1980-D"wn ,p B .*? .’ ,a’ ax-Vn .ni’ frya . m m ’ , a i y a V y
tf’T’ nxfi D*nttf?yn pfi ynyo-iya’a) .’pxyVxn Vvx s.boiV’x /tt
.(noVip nyw’T?’
px
nxfi /p’WTra ,w’von :iyjuiV»njB$
3
px ,)yan^’*-isn pfi aaiVaxr
.o’na px p’Vp
E
l b e r g
, Y
e h u d a
.
Tales.
Tel Aviv, I. L. Peretz, 1980. 159 p. Illus.: Tsirl
Waletzky.
In 3 parts: “Hasidic,” "Midrashic,” “For young and old.”
/tt
132
.trim ,
0
’Vttnv .xaiVnyny ?pna piya’x .1 , j a
1
’ n fi
.tonfc’ px p y 1? pyn’Vyn p ’ tji’so ji ’n pyn txam
.tn#B /TT
335
.U"vr\
,Tn»B .DKt)W
01
X p’HS . VX ’ JT , X P
*7
y ’ p
1
p
.nanVa-iiB’a-oi’ nyi pfi p*?$fia$i ’-r pyn jxain
iyw’T?’ nyi px 1939 .nyn , V x i a w p p o a s n n s n
I’x ini’’ D’_’a efixwVyTyr-nBJnyD’ '? ,oyv_’X-o$ayia .y ^ $ t j j&
nyw’T ’ nyi pfi pnyinyuoia) /n
284
. i
979
-a"wn'n ,yrD jynx
.(79 mux-iya’1?