Page 83 - Jewish Book Annual Volume 39

Basic HTML Version

BASS / AMERICA IN YIDDISH LITERATURE
77
1WT
W
IDlllH
130^11
17
, tn n
cpiu
v ; i
im
idd1; nm iu j UD'p^n hn
.'$21
g 71CU
i v x r n j \'R
1
DVS "TOSHi?
\'R
llDUJNp U
2
TN
,11037 7DT7J1N 1DUJ7N3
D^pUJHV
1
V
7
7
N
3
\]R
. m i } R
D1]
TR
T J
l»i?]]HD T 7 ur;n T’N
T i l
D17N7
,11)1]{TIJ 17 1T13
K '2
D^7
IUP3D7DJ DJDDp’m i DD7^T 17
•1UT3NTD 1V7 113 11M*? Ul)7
juu” a 8 pj?no*iK p x T vw rn r f ip lo ’ina x
7
D$a u r n )Vsm r a
.np a *iyux
78
u p pfi y p n ja * pyii
n* *pa pjt
o*n
7
ijot
3
*>*»n ’n ip r u a^gBtpBJK nyup&na iy*r
W’tsonyapsnxo lyrjr j'rxaa’o
m /Dpmsrao’ix
t
>
t
n y u t p n y a s
-ljm ia pfi ^ a a ’D iy7 px o*jii ,tr»nins ps yioxao n ?ypnya# *i$fi
*! yayo’iBttnxfi px yiay-ifi t x , r a is oaip,, d ^ t oyn ,a»potm -lyay1?
h t r a oon ojn » t r a 7*”D w v* tw a r x o^sni ,ypnyax n r x oxi
m$T ,V^pa’o u r p t o nyi .yayns* i?x yayo’iD&nxs .yjsrviayrTajnS
IP’jpbw px m n - i j n a ^ ja’in p r a 7i?a ny*r ,oyo *?pa^ r x ,7#otr»a
AVbW
jw*D$nD8B px uaynyao’iK ,7pm smfisnowyj n t r a ,*nya
is anp px « a * : m$t px T-3X is bp jtid to lo ’ik nyarfi pjt D*?xn ny
ixyrya n o’ix
,|w#*w nn$w yas$ p n pfi a ^
,12^7
prr p p i^ p
,aiii$a pfi Vxa&’o x px rtisusiyi x r x oy ."jfinyaonx a$n i ’x o#n
. tr ’p’a ’asnfi px afixwa^ pfi m i 71X oyanx tr ix pfi
pa jnp - tfa ro jenny p s a*>\*u$ oyn e r r ps rx w t o - n is r x oy
X pfi nfiipn x on* oaya exit -ys^Y’x ?’x dpwxs ps mpfi*ix oyi
■’ix tx ly^p’YKMg lywaya ypnyas px
y i uxn
,tnym rnp -^m y f i
&xn oxn /ynps px in
px in ,ti»xw>V stopt* yuptMya
aiitjan yw*rr n nya .trvay^pn’it iy j«pny ax n lyVrBunssij t»inw
n n ^y fijyu jn
i’a ,712020 a*>\nj$ |ix m r r n m ^ ’ 71319 *710 jifi
pfi aawan
x
prnw
p x
/’ponywont o n ^ a ,"iyiwn<p no r ,t38Bw,n y
tsoyoriB x /|p»ia«e »t 7’K 7ywm ’-«q SDy^wayaanx n 7^yp ooyo^-iB
nyn 7^ Tyajwan ysa n Tjraar ,7wo:ya 71s y’sxtoxiVsopy *iyi 7jyp
n pn i s ^phutin! id jj’tnq
1
* n’ix io ’ix pmya ^^B^nya’,? iyw n ? ’
,toa* ,tn
3
rrt>’TO Bijn o«n sn ,’pay’ n y ^ p n y ax oyi 71s
\ p y r w m