Page 241 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

23.
י ד ל י ל
, ל א ר ש י
ת א מ .ז
.רואינש
ת א צ וה
ד ע ו
. ל ב ו יה
,ס י ר פ
.ץ״רת
׳ו
ת ור ב וח
ה ל א
ת ו ל ל ו כ
ק ל ח
ירישמ
ם יד ל יה
לש
.רר וש מה
: ןכ ות ה
׳ב וח ׳א -
י ל ע ב
,םייח
׳ב וח ׳ב -
י ל ב י ל
, ך פ ס מ
׳ב וח ׳ג -
ת יב ב
,ץ וחב ו
׳ב וח ׳ד -
םינמז
,ם ידע ומ ו
׳ב וח 'ה -
ת וד גא
׳ב וח ו
׳ו -
.םיקחשמ
ר מ וח ה
ת ור ב וח ב
ה ל א א וה חונ
ה זח מ ה ל
.המ ע ט ה ל ו
ם יב ר ו
ןמ
ם יר ב ח מ ה
ם וס י נכה
ך ות ל
י ר פ ס
ה א יר ק ה
.םהלש
24.
, ל י ל ח ה
יריש
ם יד ל י
ת א מ
לואש
,יקסב וח ינרשט
ר יוצמ
יד יב
ם וח נ
.ןמטונ
.״ריבד״
. ן י ל ר ב
60
. ׳מע
ר פ ס ה א וה
ט מ ר ו פ ב
.ם ו ב ל א
ל כ ל ריש
ת פ ר וצ מ
הנומת
ה פ יס ומ ה
ןח
ל ע
.רישה
25.
י ר י ש
, ם י ד ל י
ת א מ
השמ
.ץ יב וב יל
ת א צ וה
.׳׳םירבע״
,קר ויר י נ
.ג׳׳שת
199
. ׳מע
םירלי־יריש
ןמ
,ם ירח ב ומ ה
םניאש
ם יל פ ו נ
לשמ
ירר ושמ
ם יד ל יה
.לארש י־ץראב
ם יזורחה
ם ה
ם ייעבט
םיטושפו
ם יב ות כ ו
ףוגב
.ןושאר
״רבד־חתפ״
תאמ
לא י נד
י ק ס ר פ
ה ו ולמ
. ר פ ס ל
. ח
ה ק י ט ס י צ י ל ב ו פ
1.
ל ע
ת ש ר פ
, ם י כ ר ד
ת א מ
ד ח א
ם ע ה
רשא(
.)גרובצניג
׳ד
.ם י ק ל ח
,ן יל ר ב
1921 .
ף וס ב
ך ר כ ׳ד שי
ח ת פ מ
ל כ ל
ת ונויער
הגוה
ת וע ד ה
ל וד גה
ה זה
ם יעב ומה
ם יר פ ס ב
.ם יר ומאה
ם ה ב
אצמי
א ר וק ה
ל כ
ה יע ב
התבושת ו
.המ וקמ ב
ם ירמ א מ ה
אל״ הז
,״ךרדה
יוקח״
, ׳׳ת ולל ובתה ו
תיחת״
״חורה
םנשי
י ל ב ח ״ ב
,״המוא
ר פ ס .׳א
תאצ וה
.ץמ
.ח״צרת
238-189
.'מ ע
2.
ת ו ר ג א
ר ח א
, ם ע ה
׳ו
.ם י כ ר כ
םג
ןא כ
ונשי
ח ת פ מ
ף ו ס ב
ך ר כ .ר
ת ור גאה
תומילשמ
ת א
ר ס ח ה
ל ע ״ ב
תשרפ
.״ם יכרד
ף ו ס ב
ך ר כ ׳ו שי
ח ת פ מ
י ל ל כ
ר זועה
ה ב ר ה ב
ן ייעמל
ותנשמב
לש
.ה׳׳א
3.
ל כ
י ב ת כ
ה ש מ
ב י ל
. ם ו ל ב נ ל י ל
,א ס יד וא
.א ״ערת -ע״רת
ןאכ
ת וס נ וכמ
ת ופקש ה
ם ול ב נ ל י ל
ימ יב
ויר וע נ
ופ יט ה ב
ם ינ וק יתל
ת ד ב
ייחבו
לארשי
םגו
וית ועד
ת וימ וא לה
תוינויצהו
ושעש
םשור זע
,וימ יב
רע ו
םויה
ןח כ
.ןתא
4.
י ב ת כ
ה כ י מ
ף ס ו י
ן ב
ן ו י ר נ
. ) י ק ס ב צ י ד ר ב (
ך ר כ ב ׳ב ׳גו
ם יא ב
ם ירמאמ
ל ע ת ד
ם ע ה
,י״או
םהיניבו
ל ע
יונש
ן י כ ר ע ה
.ונייחב
5.
כ ל כ ת ב י .י .מ פ י נ .ס ׳נ
.ם י כ ר כ
ם י ר פ ס ב
ה ל א
ם יא ב
יד י ל
יוליג
ישופיח
ם ד א ה
. יר ב ע ה
ןונגסה ב ק
.יקנו
6.
ה ל ו ג
, ר כ נ ו
ת א מ
לא ק זח י
.ןמפ יוק
׳ב
.ם י ר פ ס
.״ריבד״
,א״ת
.ט״פרת
ם י ר פ ס ב
ה ל א ןד
ר ב ח מ ה
ת לאש ב
ולר וג
לש םע
לארש י
ימימ
ם ד ק ד ע
ןמזה
.הזה א וה
ר ב ו ס יכ
דוחי״
ןיפא לש
ת וד ל ות
לארש י
ר א ב ת מ
ך ות מ
ד יק פ ת ה
ד ח ו ימ ה
האלמש ת ד
לארשי
וייחב א וה
ייחבו
ם ימ עה
ם ב ר ק בש
א וה יח
.״לעפו
ר וא ל
ה פקש הה
תא זה א וה ןד ת א ייח ם ע
.לארש י
ב מ
א ר ז ע ־ ן ב