Page 73 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

bD1p .3
" i i ' i y QV;; o n a o n n N * i n
riT ion nrnb'ye rrtrtnb r w D'yrnK nsbian
iwmn Bpaomsn inwnn naya doi: (1942) a"iwi nos aiya "“iarr„a
p n s o by mnvsi nvrpon m v s lai "Tony cy> anscn nxxin bw
n^ayb ,ovtbvi nyiab a n son nbai onanab " in 1?// rmsoa bnn .traiwi
ivoai it main
nmapna mnn nnm mm .'iai mwr nrya ,man
bw ’arn runny nx (1925) n"mna D’pTO btwi ^obasa bna ,vn nan
nvTon nmV’ys n’lwn bw p»*n» m nn la'aafrw baa
wrrnonn
craw fiobasa .a nx in tw rrr pay*? »*pwnb p in fa p ,nwnnn bw
npioy rum nrnnwwi i w n txmw ^oinb
v*
nxfr nxi .p neb nam
raian #n'T{nan nnannn myi :-pa ipoy .mb'ia mb’yaa o w n ba
.“nyi Q^mbstt D’anarvx .tnwn ma*r”nnn ’Ena ,Tonyn -iyian ,mannb
span nnx xbi n w n n w b b a on so rwann mpnb iiabaxa .a v p a obix
.nr u w i
rnnbma nxp liobaixa .a nbyn ,N"wn naoa -nrnnonn nsyiaa
,nayn byisn w y ana a w a bnn i ,ma *inn iaa jryin .m ]ry-i bw
D’H’a rnnayn ir a o mnnn p x a n y x n’iwn nx „Tawn rnbyn w a
: nax Txi .ninay
nata) .it ttrnna p n a / o r bnx'a ,m maa D^pnn d’jp yaw neb,/
nxnn napn Tiyan
urn
(n’yann) nmnonn rrryn bw a r a (Y'jnn
nyxnn .ntmea nyxna byisn lynb ’mas ’xm anw vana nob .nnso
.a mm / 'n ^ ’bM -inn ^x rwayi .apw xb iann ix .nmxob mbapna
D’byaen nyian ’awna nma^n imb’ys ny iaa tow ,«pxn iiobaxa
"miayaw yaipn nx N»»n txa ir^n ,mbnaa aa poy irbKn^nxn
onarr nwibw by ,oys *b no ,ibxn omen ama ay nn^a .(rrjnn)
znntt// nrnb wp’a rax : nr naa w ^ n j d'tidi n.ib naT xbi rax obn
b"ian tx ’n ,imbin *r»y ,por-iaiaa .b"ia nrnbi bww’TiHfr mbyb
rnwnar imn ra warn) D’pmab no-ismw ,jniaTan iron apy DomDan
ri’neoa mm iiobaaw .aa
'v
ays ’nba’p nt iso .o,vn tn\n p’p*»x
' 1
i s bwa ’ bix /'inxoby^xp nn x T a (
t o
« : naminn nx xiznn r a x
"D’ m^a DaoTfib'i nbxn miriarn iwan r - ’ ama niaa xm nb ’ n’ ar
•Oiwn vaip
»nana pw ,mb7,iab no^xwa m r nann liobasa .aa la nn\n bax
.nayn isnob iaa mns xbi nnayn nnsob yp ]’xb na’n iaa nn\i
nnayn nnson .nbx paa onrjyb •’trip ba xbb xin naena -rpio’y bs ay
.nnaya nxwiaw ’bo ,mTfi oyn bw n^mannn nwman ba :
7
x
2
yawaa
nryab iaiaa ,]ai minx mawba oyn ^ib’ab nan’x npn ib nn\i nbix
xnpn nx anpb nwp’a nwnnn : i a i bw ibba .mviai naya ,bran obiyn
i
67