Page 82 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

y}!?>rr:m>
.K
ayn iTysB ix maan asxaya yaibrraar y sn a n axn
1939
nyaiT
.jyaipyaBnx r x y sn a y trn sn y a ’b yp’ixn n a r t ,”b, a r 7P, ">*T iy s
oy iicn niabBxr k
73
’yviX'ornx joxbwxa
7
ya a&n bar osn n a a 1?
ymx
7
ix — y a ib r ra r
71
s nyn’baa’a n
7
pib'>'*axa obxTya t *
7
axn
jnxnya jsyaya r x p n x lxni irn a x jnxnya apimy^sx r x oy n am s
UN n o r m , s ii*pnya fa-yayiax r x nrb: fix y ^ r r i a r
71
S ypnxa n
■D’B n oaasnsrjo’ix jyrtya tyarr oaayn
UE n ir iirpp
: y ib r ra a r
71
s nyrba
- i x t b p s ,
7
riyb nwa nb xr nyT*»*>*? ,nyb:xn janbx *ynxna o^n
•OpDranywxp) ,ypnyaw .a ,
7
xnxp
7
iw aw ,nyvypno onnax ,*>po
y sn a nyn
71
c njni’baa’B — nybxa rnn
71
s jyaya n jyaip nxanyn
.Tsmsrpano bnn ,o$tj3*a yxaya ,oybxii3 bxsn —
n
71
a nsnerw oix
7
nxniya apw yao rn x r x irn 3 - oaaiayanxe x
: jnxrnya a a w a
t
x
oy ixn ,nimw
1939
’Vr nyao
2
i ,ya^»vi
,
78
» b w l.Tbx name nyaiwn
71
B ^b’arp - ly p n x ^ iy s n y i o r x nbxc
1939
nyaxopx
7
^x
’xa n y i tra “pahax'T x ornx t b p ’i bar aix ."uj‘?'*irjjT,«
yn’x ]ix yB n rnyb xa ]ix nyacrw n y m a nyrt
710
aaip’b^B
liabag i i ’x b” aa$ |X jyaya i s nyanyn t j x 7Wa
t b
.nn_na
.bxnyoxa nyrx ip w ix i s nya’a o$n
7
ix
,an a a ’ B
: "yab rvao r* 716 ]yax : ]’ x
n s n w n o .x
C’po i’anywaxp) ypnyaw .3
ixnrcp
w
734511
abxn x ,rns nynrc ” ii;x n y
78
7
yauya oxn a i’x nyay
1
7’x
i r i
3
nyn tx n x — pnx’ -ra
7
” p yabn
71
B lyaipyajix r x lrna x r a
.oow iK
7
’K nxii y a ^m nynx yawny n jabsnnyn xanca *rx axn
■is byn
t x tx
7
ix aonaya-wo n jx aya
t x tx
,Dnysaayya axn i ’x
n
7
ix
7
B” P’mmBniw n
7
ybn:^nxa byni i ’x
1
x
11
m bm xn sx 7X Ipw
■ a r ysma yao^p«a Db^ayn n
71
X yjfr’i r n v 7^’^ s
71
’w n y a n x
76