Page 86 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

80
JEW ISH BOOK ANNUAL
.^ao jwn«nya,17 lw i r ayrr aanyVy:
, ,
t
axn inysb^n .ap^aianyi
nnx ,,t a’a la^nawnx rnysb^n rx wpocynfl *,,t pyn is na px
5.ia:nx ywnxnya,,7 ywny yny’n
rx lyayonxa^a ]yiiy: pw jyj”T ixnxip p ray px o’Vya .w
■yn ]»’» . iym pVt ps nxmya orvapsnsn rx cxn jnid njttni
ynsrn pyn aonxrny: axn ny .aiyxa ny^i tyny: «t iyn_n nxapxi
_xa rx — ,,t ip^aianyi is ’id .nyamw yxrp n a’a jap:iyai
5
»*a
"Jija nyafrm* pfi nyanrp’Wnfi x pfi ‘p’a x piyos# pxny: iox1?^
D’a obiy inyoynn x iy:yp*$a is ’ia ,ysm: nyi pfi lyaonfircw h nxfi
.y n y x s p x yw ns
n y n
*sx
" : x a n y i^m * n y i
axn
,1929
nyaxapx
11211
a y i
.p’oane
axn ixaanx a & n v & n x n .n ya e rw y ja v h nxfi u in ys a x : x p y a y :
-y D
,17
nywif?'’ n y i r x y i ^ n r w pfi wnxaannx n y i * : a a y ^ y : i n
: a m y any ii T f ia fl_nx n y i r x p x / 'n iaxn
■yj V y sy so
. a w a n yn a ix r x junV»n»# ly p ^m iM
n y i
tra>„
a n D in . y n y r a x n s w i n y i^n i yaav ’ i pfi lyaanfixw h a y a im
n y n a ix t b iy ia ,a p m i y : a * : Vxaa^p ixa i n p x n
0401
,n y : ; x f i :x
oxrpnywepx r x p_w n y p n » ^ n y i nnx iTfiisonna: sin lyayayaanx
y ih n i .ynn x ira nyaav nyirnanx n n x a^payVaafiy y a ’ n a n p x a is
P ’ P v i x py jiynonnx tra ahxm pixa t x iyn ,y :frm i y n y : a**: abxn
.(lym n lafrti) y s p ix iy n — ."Bp ixroxa i t r n x n y a , ‘?
■” nw n y i .nya^w
in:
: p n w y n y a a i x aaiLnaxa x
aaip ny iax :
X rx iy:xswanx px1? a*: in iVxt n
t x
nyannarc n unsy nya
(iy:^xnxo“nya^nw r v r x imx a*:
i
^
xt
n ,pxna’_n n yw an x s
tx px — w a bis iyfln
•>1
iyayn b’b pm a*: iVyn n jyaxn ra
.iy:ypny:x »»: *n ayn yoyns yan^axay h anx pyany w : in iVxt
,(ixnxp nyaysw) ina pwaw ^bxr, nym1? pfi i y i ^ iy»ip ixanyi
T’x o^ii) roxa nwo -pnans innx -nybaxn .x /(o^Vya
.v)
xbxaxo
.v
"nyaaxa pj?T r^ ltfoamy1?,, aan^’snyi x r« ( ix1 x ana ismyj r w
.rny? w a
112
-xV^o iy:yn an,s ,Si,a:yTX axny: in axn ysm: nyi a’a am
ny .ap^^axa a>■»: "wnxaamx/, ayi rx nyax in ny axn pwa^m
nrcVsxm// aai^snyi x r s aayaa^nfi x nynfi aipnmyaex arcny: axn
nyaayiT^ ,ywnxn) "a:xafinx« nyai: iauny rx "amay: oyDnxia^n
aayl?a:fiynxfi ny axn (1928 nyaiaysyi) nyai: la^rs rx rx (1928
yawny
h
nnx ia$nay*finx inx rx ny ."py*? x„ xnb^snyi x ix:
.9 w?T
,1946
,png’ "Vl ,i
3
]^’ ir j j r : isabw i.tVk
.5
iv^V'T ijfty’XT5n ivi^nvair ly-ujKpNamK nj?i» :
ikt
nyrn .6
.
99*98
p l ’ T
,101
,U” i? UJUTVgJ
’7