Page 245 - Jewish Book Annual Volume 41

Basic HTML Version

’nto 'nn nmn .inxomx’aw Waya anaa nxa . x " a w n o n a x a
/a y 362 .arawn ,o’a ’ann mnan nyi ^’^pina .naia
P"aa Vxnw’ mam ’wa1? D’annai mrrw Dip1?'' .
u i i i p k
n
i
y a a a
.x"»wn ,nnp ^ p m a .’jiwna x n : aanm Dp’1? .wtrnxai’^a nnanx
/a y 27 ,225
, i ^ n i ’*ft pnx’ ’i1? nxa . d ’ n p n a n i ^ n a a ( n i a i w n
1
n
1
^x w )
,awan nainy ^toa nyi -I’Vpro .r^pina ns owan nainy py/pn Y'ax
/a y ay'yp ,a"an .ay/awn
*aa ’ama ’s'? . n n n n n a i r i m x y ’ r a i r m a i o n r n a
nav ’Y3 D^win .DYawitoa topan ’Ya nxiaai naiya nwa .raawx
/a y
483 ,3ly/l .New York, Leo Baeck Institute, 1981
.^pllfl
nm xn D’aann mnnxnn nxa laonsnaw mymai D’nna . ' n n i a n ^ a
*lor ,r*?pna .□’‘rwin’a mnnnn nnyn v,yw x"Yani xnapi m a n
/ay rw .rawn ,opxo
Yxwn nwx mn’onn nnna wmp n a x . n n n n
b
yi n n n ’ n n : a
-am “pan nwa ^ p n a .nanan inn ’"y y r .rimm man’ n n x
/a y trap .rawn ,i^y&
“?y ’avn m 1? b’w iy s i om x ’a tap1? .’Vaa ma'rn ia n m a n a o a
’arn *p ’X’sa nyi ,pni’ l ’a .wnna osna .r^np *
101
’ mnaw ’Y
.rawn ,a".nnxa tonw’ nnux ’"yw
’Y *?y ’arn *p^ D’wm’si o n ix ’a Dp1? .’ton maVn ia n a w n a o a
v,yw ’arn *p ’X’sa nyi ,pni’ i ’i .wnna osia .r^np rior’ mnaw
.ay/awn ,a"«nnxa ‘rxnw’ nnux
.Dmmy’wi an’w n ’D ay mxa nnwy wVwi mxa ww . n a a n n
1
’ y a
nnsa nsoina wnna mx1? xx’ /a x D”n na nxa .D’Ywai anaa ^an
/sn a"ap .a"awn ,
110
’nx ,
1
’^pma .mmn nno1?
nwa apy’ nxa .na’an nmn nso ^y nmpa nso . w &a n a ’ w a
/a y rapn .a"awn /'p’sxna nnaw* E"Ya ,
7
’^pna .ixanbys
y"wa .n ptoi .i” 1?? nwaa nxa . m a i w n n n n a , n
1
a ■?n n : w a
♦I’^pma .uswan iwim nryn p x ,nyn nni’ y"iwa .to ptoi .D”n nmx
.D’ana ’jw .rawn ,mtona ma^n nawa iiaa
nnna oxax Vyi /n n nawa ’aw pns n i x i p a n a o a n
1
•’ a w a
^toai na’W’ .i^pma .wtrm x s ’1? auj nr x’jjn nxa
.13
ptoi aits or
/ay ay/yp ,n"n .x"awn ,aio Di’ nnnu
nnno oxax ^yi /n '* nawa ’w’^w pns m x i p a n a o a n i ’ j w a
oisn ,i’Vpma .wa” n xd’1? aio
nv
x’ajn nxa .a"’ p^n aiD
nv
/a y a'^n .a^awn /'iwVa//
D’wmn naa ay v,wn win’s oy .D’wn,p nn© . d ” n n
y
y n
1
’ a w a
’Y Vy
D’naom
manpn
,Q^vb
on’^y noia nnyi .fan apy’ nxa
KAGANOFF/ AMERICAN HEBREW BOOKS
239