Page 278 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

.*ibyBa” ii omax nxa .omax ab nso rb y i , » ^
t b
a y D ’ b n n
/ay #w .a"-rwn ,.\a ,’oaxa
p'pnaxn *
tvt
omax nxa . i n b n b n n »
i v d
a y D ’ b n n
bxr nxa .Tin non n’arx oy .O’wnp n y i own ynan .woxwoia
nso mxxwb paa ;pbpna .napwai n n n m n n a .wo’iixpwxa
/ay rsp n n . raw n ,woxwoiaa maxan
.1981 ,oyns naio /.’ .a ,b” i n y B . a i a x a ’ M i a i x n n b m
/ay 81
,pnr ra .x pbn . l n x m x a c n a i m m b ’ npn n n b m
.a"awn
D’D’yo ’nw by o’yoisn bw D ip ip by manb m a b n n * ip m
’w r rn ,onaa m a r .]oy*ia*ixa ’ax pnx’ nxa .lawap n\a o’oman
axr ,pbpna .noxi b-raya anaa nxa .o m s -pm o’ tnpbi m in
/ay mb ,/bt
t
'
i
.a"awn ,oy’xa *)bxn
nxa ,D’® m ’ tsnp’b .ony ian i yiawn nrw-is by n y
i
b m m
.a "iwn ,.\a ,obb\n oay-nxa r p .m aw n ’wxna .x pbn .mba v rn n a
/ay man
p i p ?a pbn n anp xax omax bxnw’ nxa . b x
t
w ’ m a y n
by oiQ-rb xaim p in noxa .ony ian i naw mabna maiwm mbxw
/ay x " n .a'nwn ,jwba
d ist
;pbpna .anyaibxa no r ’
t
n n p ’ D’a’as ,wnp ’anaai n " i . m y b x m x s n ( o i t a a i p )
nxb xx r .lyw’ttbxsa mianx ,’poiyiio nybx bw wmp mn’wi
/ay 64 .D"Twn ,pbpna .naiwxm aysa
REPR INTS
Y'ax b’wyn yww ’ omax nxa .nmno nn ax . b x i w ’ a m *
/ay
234
.anw n nso nnp ,pbpna .xusx
X’y*) w"b bb’n nibysai nnbm ib id ’ ia . a b w n b b ’ n n ’ a
/ay Y'o .anwn ,"bbn n ’ a// ,pbpna .a"tbp a"a p"pa xaa’ .na
r o .a"awn ,pn ’ r a .xybw jna nxa p’soa ' ’b oy
7 1
t a n n a
1
a
/BT
max D’
i b x
D” n nwa oisa psai m w n .
d
’ *
i b x
na n a b n
/ay 178 .anw n nso nnp ,pbpna .axpbno p"pn
’naw nxa w m .bisbs *jma nos bw man by n n p ’ o ’ w m
apy’ /pbpna .wnna
o b i i
.jya’iabxaxp bxprn’ nxa D’w m 'a .pa
/ay
30
.a"awn n yw ’B
, ]x a iyn B p n r omax ,p")X’ _ra . a b w n x
1
1 n ’ n ’ a w a i n
.D’a ia nwan .a"awn
2 7 0
JEw isH BOOK ANNUAL