Page 284 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

2 7 6
JEWISH BOOK ANNUAL
-■>»? iy»»Tw -jjn px
WU
yp*n5lB“Dr H :
.lyn /----------
•*18
px
D’jn BDKwbyTyrn’iBxnytr1? ,oyYJtro$ayia .niBxnyB
nywnr nyn ps pnynnyBoia) /tt
234
.i983‘a"awn'»n ,ya*>Daya
(94 ,TlB*nj7B’b
‘ o r yw n r *n pyn ly^oy rx nyrb ,iyaaib”
2
nyn pnx aayi
.D’ SlD
-------------, ed.
Jewish holidays in Yiddish literature.
Buenos Aires, Ateneo
Literario en el Instituto Cientifico Judio, 1983. 234 p. (Master-
works of Yiddish Literature, 94)
Includes short stories, poems and essays about Jewish festivals
-o$
2
yn .ipa&aip ,v?
2
?mniK ^aap ’opya jy n ^ B a x .nyn ,------
■ raw n ,ya’Bayan8 rx ynr o«a tDD^u7*?yTy^—)it)N:-iyt3-»l? ,oyn” N
■snytr1? nywnr nyn ps pnynnyBDia) .iDyntnijs /tt
322
.1982
(92 ,“1113
"n ya*n ” B8b 3 rx lyaaissw ywnsnyB’b ywn?’
710
yp ^ B a x
.nynay? yw’isp
-------------, ed.
Mex ico , Uruguay and Cuba in Yiddish literature.
Buenos
Aires, Ateneo Literario en el Instituto Cientifico Judio, 1982. 322 p.
Ports. (Masterworks of Yiddish Literature, 92)
Anthology of Yiddish literary output in 3 Latin American
countries.
■niBgnyB’b ,oyYJN‘o$:yia .onybttyxxp :yp$b$Bag .nyn ,-------
/.Boib’x /
tt
242 .i982-2"awn',n ,ya’Bayanx rx xn?’ Q^a BSKwbyTya
(89 ,TiB*nyB^ nyw’nr nyn ps pnynnyBOia) .aynansB
h
rx nmaa px Dipaix pyn manaT /lyaai'p’xnyn nyn’1?
.pmn inyn pyag’r y ’x&nBayxaup yw
-------------, ed.
Prisoners.
Buenos Aires, Ateneo Literario en el Instituto
Cientifico Judio, 1982. 242 p. Port. (Masterworks of Yiddish
Literature, 89)
Poems, stories and memoirs about death and heroism in the
Nazi concentration camps.
-o$:yia .p’ay^ s — Bynon$B — pnrnp : y’aub^Bas .nyn________
.1982 ,ya’Bayanx rx xnr D” a Bs^ yT yrn iBBnyB ’1? ,oyrjx
(90 niBKnyB’1? nywnr nyn rs pnynnyBOia) /tt
235
TT lap yabyn ,onynmw
14
BTBayTyns iya«r njxn oyn rx/,
".onyamw px nya*a pyn p’ayb^s px toyncn^s ,p’B’np is b*
.(.nanpn)
------------- , ed.
Critique — portra it — polemic.
Buenos Aires, Ateneo