Page 296 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

is na iXDya rx oaayb ynyn Bbyawyaa’jx 7a$n yabyn ,Dbiyn
,wnr :.ao’w yp'Oinswim (axbanyw) ".Dipaix
712
n?’ Tsmyun
.w’ baay ,w?y*iayn
B
lo n d
, S
h l o m o
,
ed.
The righteous gentiles..
T e l Aviv, 1983. 164, 395 p.
Ports.
“Jews rescued during the Holocaust tell about the righteous
gentiles who endangered their lives in order to save them.” (Title-
page) Trilingual ed.: Yiddish, Hebrew, English.
~ixn
7
’ x vpsnB nyrpagYSoasp oaibabyaan bxiaay ; " n a
w
a
21
y
»
71
S jujtnx’ 7^040 ay:iD p:yn$ ms ,
1943-1940
,xBya nynyw
"ybafiKwo’n iywH?’ ,pi$’ -ra .$Bya nynynngri
aasaws’ ix
.ysga ,.B0ib’ R /tt 16 ,16 .1983 ,$n«“BiB’ BorK nya
aaibyBWO’ix
78
is “lypjnayn (w’ba:y ,
1
m ?1) lyp’axnstP’ns
.$Bya nynynnyn
7
ayn
,
3
’ airbn .lay1? x
716
-jybByba . ( i j j v p k ) p n s ■> , 7 s a v i 5 *
.ByiB"UJS .BOlb’ X /TT 219 .1981 /py1?-” :
.jamn
7
nya jnynsfc b ir : px o*n
71
?’ jw’ b’ is x rs manaT
n y rm i s p
C O M M U N I T Y M E M O R I A L V O L U M E S
,a’ax'bn . a « n l y a n n i y i 71s — a m w 1a n * a by
■x"awn ,msisn n 7’#
r »
rx
7BDXw:xaDiaxb nysbyp n
.W’DplBW in :.*ry"l .
7
By"IB“lXS »B0lb’K /TT
246
.1981
nbvip *iywnr “iyi 7ayn liam a r (arcynayn ,npTr*) pp*nsw” ns
.D’m p n 7is na’iin x jinx Bayi .flb’is) pbyp 71s
7
aamnai jaw^a nwnp mb’ np aw i nxa j w n x a i s a
-1
sc
/.BDib’ x /tt 58 ,436 ,X3p .i983"a"awn ,wnxanxa n’ a ,2’ ax-bn
7
HD nor '* ,ona v/w nanya .jBynaujB ,ysx»
7’ x Bopya .w*px»nx& 7’ x mb’ np ywn?’ 160
71
s ynys^bp’ say
.w’ ba:y tik wnr
7
’ x maipn y-iyaayb a*a ,w?yiayn
T
he
M
armaros
b ook
;
in memory of a hundred and sixty Jewish
communities. T e l Aviv, Beit Marmaros, 1983. 58, 436, 151 p. Illus.,
map, ports. Eds.: S. Y. Gross, Y. Yosef Cohen.
Encyclopedia of Jewish communities in a region that now in­
cludes Carpatho-Ruthenia (U.S.S.R.) and northwestern Transyl­
vania (R om an ia ). Text in Hebrew, with English and Yiddish
introds.
2 8 8
JEWISH BOOK ANNUAL