Page 297 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

yjptyn
R E L I G I O N
/n
255
.i983"rawn /mxs .Tiabn dix nwa nyi ps , m ,•>s b »
(3 ,iB” poybaynys yrjt px n&bn nyi)
.1964
^
px o’ nx px ynyo -iyi ps
.72
-iy&i i y i
i,Ybx ’m p’ TX px p$i nyi ps jsxw px pyb Dip . b
73
a onaa*
.12 2 .1982 ,D’ bWlY .n#b pS 21 ,bT” » D’jn
epi’ x *hx ,mw
2
m w usyTyny
2
’ K ;
2
rx -iso ,
2 1
»k . v ' Jn*
.oytyvrug oy:1? .oybxo *ib$vi 2xt ps
*10
mx nnyn t r » ,pwb
man i y i ps Bytp&xp PXmx jx ps *ib’ n -iyi t r » tyrunyi
/tt 98 j r a w n
,,,m\
w »n„
BAKER /YIDDISH BOOKS
2 8 9