Page 310 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

n iT a i B’pOS bbia bxiaw ’BSWB ISO . “1112 bX I BW , 1 J
*11
,un
♦.. maxxba in a bxiaw nxa . . . aswa jwn ntyn 73X mabn
/ y a n ,t .a n w n ,nanan 'sin ,b ^ w i i t
,maiwm mbxw bbia f a y ’ naira is o
. b x b s
3
a p y ’
, ’ B b r r
/*ia
3
.a n w n /B’ bw iT .B "am by a m x m mabn ’ wnn
aibw mnya b"nx
3
m yssa mb’ ys ,p n r mx
.
p n x
’ ,
y
a i a
1
p y
ns//
713
a ,B ’ bw n ’ .p a ia ip y ’ pm r am nxa ,na bnn ’ s by nanbai
.an i’x .nnsa /y 181 .anwn /rnxn
nix
’ 3
ay . . . paa n y ’bx iamb mmn nnsa by d ’ x t ’ i s o
man// ,B’bwiT . . . jm nry’bx nnmas . . . n a w B’nxn m ay
/y n ;'X n*ia .rawn "Bibw nanx
/y
192
.T'avn >ntw iabr Ta-ia ,B’bwiT .naw bw na . a p y ’ , pa
Bn’by mioxn naxba anin’n may nnyn naw bw ’ia n” ya
.nawa
b’X w its ay nyi m i’ in y 7nbw . a p y ’ a m a x ,
y
’ a i a ’ b
B’aa’o ,niB*iB mabm a n no’a mabn ,na’nw mabn by B’xba
,-ianan 'nn ,p*ia-’aa /x pbn .paia’b apy’ amax rm n nxa ,o-x
/y ronn ,rawn
B’ aiaw nxba baib
ivy a r ,
n
’ *r
i a b n n
m n s o 3 a ’ n p n
a
,B’ yiab mbxnwm n’ aixbn n’ anpxn /B’ b n T . . . jaia ’ b bixwb naw
/y 227 .rawn
. . .n i ’bana apy’ Y'na lannb nxpm iinxn Ban mo . p n x ’
, y
a
,a’b m ’ .p pnn ann n ’ by . . . t ’ana’s by naiwxnb mxb xn ’
.mnnsa /y now
,19
.a"awn ,B’bwin’ iiaa
nwxb B’anaai B’an noix ,bxnw’ na ma’bn . a p y ’ p n x ’ , o p i s
.anwn nanan 'nn ,B’b n T ...n"iwm B’poisn nso ima nabi
.nnsa /y ayw
,B’bwiT .name a i nmya pbs axr nxa /pxiw’a ’an . ax r , pbs
/y
178
.a"awn ,a n w ’ a
,B ’ bwm’ . . . t a i n s nwa ’ an nxa . . . nwa n y i nso . n w a ,
7
a n ’ n s
/y nan
>9
.anwn ,"bxiw’ ana,/ iiaa
nnax ,anyiai nmnn by w-nn nax ,y"iw ’pbn 'ia n"iw ?bbis
.nanan 7na nnbm ,wnp
. . . mnx Txwn nwx nabw nar nso . 7a b
t
n a bw , 7a n ’ i s
■’aa .narxi ’ibn r& ’aa non ’"y nya . . . jam s iabr nabw iann
/y [10] /ian ,no .anwn ,nanan 'nn ,pna
an ix ’a .n ’xan ’"sy a"aann n ix n ,jnnx n’a .an , 7 a n p i s
.jxanypix wnya an ’an nxa . . . a"aanb npmn i ’ nso by B’wn’si
.nnsa /y ibn ,15 .Bnwn ,B’bwiT jiaa ,B’bwiT
3 0 2
JEWISH BOOK ANNUAL