Page 316 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

m a y m i s s
“bn .onb ’ nnsoa p’bx’a bw lbyis , r n m an . b n i s , p s i x
.mnnsa /ba’ a /y
208
.T'awn , n a i ,anx
ntt’O ianix ,yawnxa .p’bxn n i ’w bw nm m sn . p n x ’
,1 1
pa
.nnsa /y
222
. raw n ,yawnxa
,imxan p a ’pn ,a’ ax-bn .n inabw ip iam n y r n n a i n . n n n ,
y
i a
,np’ui’aoi np’taxisb paan bw Dnso m*ro) .nnsa /y
225
.Y'awn
(15
n n s ’oa lbnw nn iann nx
1
’xnb onaaa ison bw l ’p is nywn
.onnnxn Dniwya nnayn
*lTSt up’b nnTX ’ bw n n p ’a n a x a m aa ,witn in n ’ . n ,
1 1
x b
/ba’a /y
288
.raw n , ia iy ny ,a’ax-bn .nxb n :D’nso:i xiaa
n t ro iam x ,a ’ax-bn .jambx in : by moa ,amm is iwn .---------
/y
128
.Yawn ,a’ax-bn
D” t3Nis D’opsoxa i n ,iaoiT x iry n i ’wa o n i’ y n n a , p : ’ b
/y
215
. raw n ^"bx ,a ’ax-bn . in i ’wa D” oam
paa ,a’ ax-bn .nm iso nnbina D’p is ,mw nyna . ’ a x , ’ a x b a
.nnsa /y
370
.raw n ,mi30 npnab la ian
pwb
:X
“pa /y
171
.1983 ,ipy
,
a’ax-bn .yiwyw ’ :ax
.
a
1
,
n
0
.1B01 1510
nnayn n i ’oxoa D’pio ,m ’DXon nnoaa . m i n ’ , n : b
1
n
5
/y
208
/ rawn /|b’x n a no’o iam x , i r n a i . t r n nxaa nwmn
.nnsa
ls ’oini i ’ anaa n n n n . . . p’bx’a oy ’mmw . i i y a w ,
y
’ a n ’ a i
, i m ,D’bwn’ . n a b n s m w ’ i Y a x i ’ "n r a n a :nnym xiaa
/y 158 .raw n
,a’ax-bn .
1933-1910
bxiw’ y ixa D” mi5on o” nn . i n t ,
13
’ a w
.mnnsa /ba’ a /y 467 .raw n ,imxan y ia ’pn
■plan b sv n s e
?na iyan Taia .p ian n n y iso j t i n a n m i ” y i l a i p a
. raw n ,na’aom ia ipx ’xxi’ i n i ’x ,a’ax-bn . . . biaaao ’max ion
.nsa /D’ l i ’x /y
511
omax 'sub bw naib w ip ia , n ’ a
1
b
1
a ’
0
b b t
1
: ’ n
1
’ a
.cob bxnix i /pn ’a ia n an ya , in ’abm l ’may nxa ,b"T r a i p : ’a
n x rn ,D’bwn ’a nn ayn n tro ian ix bw “jn ’nb ison n ’a ,D’bwn ’
/ba’ a /y
455
. raw n ,o::xa w"y onson
308
JEWISH BOOK ANNUAL