Page 150 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

138
JEWISH BOOK ANNUAL
,\z>>N)?£iNT>N':nyn ,v>nNp>ni?nN-nnNi ,u>n>ujy;nN
WIV'T'W
,u»nNiNp
.yp>ppi?n ,u » jy n n
-lyw’m’-w ’oynxo nyn n yn naya yoyVoy lo x V tm r ’x
t i x
iya,’,’T oy
n s nyrn1?n i ” x ocVw oxn m a x n x ^ rbno 'iu^m rnNp
i
>
n
m .moxnyo1’1?
.pxaVip nwa m n x nx ,nyoyo p ^ x nx pnxo ’r x ^ ’owoxn nn
,vb i>n u »n » m loynxVxo jx yVy’xyoo n p y n o:xanyn t i x lonxn oy
,VTNno i i k vnvNO nvu>H» i>k n rp p n t ,ynyN
0
nv ii»n ” nyn v>n nno h
11N pyuV y
11N V P b ^ N I IW P ' IK ,pV »2 lU » n * n>U>b£l
nm
i
>
n
v u n K i i /nuNnyu’b nyum” n in 1’N yibm , p » »n n ^ n , ip “n>p
nx m w pyn mya pnyinyooia n n x n n x i y r n oy .n iPNnyu’1? nyum ”
.mxowonx
/pponxwnxn m y ^yrowma .a p y n x o on nnx oxn nxopxnyn nyn
p’r x ^xonyoVx .a n y ro m n x oyn ,pnno .•’ ^xoVyanya mn ,p y * r T
.ixnynxnn nwa ,ny^xa
yny r rm ,n n x iy rn p’onpmox-iyo,,,7 nx moxnyo,’,? pyn
iy’n .p’nvbNO - uynunNO - p>pnp oo’w oxn mxa x nx ,mi>p>pnp
pyn nx moxnyo’’? nywrn’ nyn ns lopyoox yjym,,wnxo nyn ly^oy n n x
.a /’pojxwrxn Vxiaw ly^oy o^a loxnonxo iy rn mxn nx .onyrrnw ytPH”
/ixanyn'’1? o” n ^om xo ipx ’ p n r ,oyl?y’y,?-'nxin x
t
owox
1?:*a p y ^nVx
i t
V
x
nx ,npnn .a ,onxoxoxn ,womxn nVa /iixpra .a .3 >T” a iam
•IxaViw
yp’oam p x oo,l7Wi y r n laVt n s iNnau> y w h ” yiN n iPNnvu’b y\yn”
vu>h» n m nxnow n x moxnyo’1? nywn” nyn n yn ioyanx-o:uiwnxD
nbou^n muNnyir^-DpbNO /journo yiN
vvDw rn
t n ,y>0NmN\rm
/ixaViw nryVx n yn ly ru P n xno x nx .muNnyun yavbubyn ,muNnvu>b
luon\y y jya ’bpyaDnN .nxnnjxopyVx o” n nx ,nxaxnxa nyn ^o^y aiVw
- ly^n '” nyn nx ,w n « n yn m r y n x n o x p x oo’Vw T n r m opxa n s
oxn r n r m yaVyn osa anny ynymx n yn oymow yayVoy n x moxnyo•’,?
.on’o ynyo rx
t t
r x n x "pyV ay’n x ix„ r x pnyNnyutnn n n s mxa nyooonynnn nyn
r x oy . iy ” oy n x ly jm ^ xn y n pym1?no o^owxn n:xa nyn .1984 n x onnx
□nnnx oyanmy^ r x oxn "oaip pyV ypnnax oxn„ ^ n i” 1? .n no n’V x xn
nywn^ nynyo^n nxo anp’oianyn x m iy r n ixp yoxnoo yosyV n .lyayr’n
.D->->p^nyoyw
/ p m p , u m p . u n i p p v b v b i o
v h i
. u n i p p p b v p n n n N
v h i
u jyn vupvnv^onN i>m>3 u>n
dvj
n
u u n in
,inN> V3>n no pNO-bnu iv a n p p rv n n j nvn
^ y ^ p p N y v a n ' iN T in K n N b n
^ v w
d > n u p ^ i i k
xUNnp-Vrn pnnyoKn
k
^Nni?
n
uddnq
in
/tflKII 12? U3N11 112 MKTltt U’Q 1V)N2^ TT ^TKb 11N
,3iu^y i » n no Vpmi py> ,
i u n
^ pv>
in
p p j n t
i i n