Page 151 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

SCHULMAN / MASTERWORKS OF YIDDISH LITERATURE
139
.HwanN i*7vn pa uybn dis p»n:iin nn i^nt >n
.n in iN i ia yp b rb a y s
n
i n paNnp nnnyn n
,n y p s iy s n ynm n ypbhnawanN
p
V
n
in n
•UDi(7 , u n ip .p m p p v b yb ia p n i .p m p p y b y p n n n N p n i
n y i r x
tx
iS73x»nyi ix
’ x id , t x
p*a r x Vanno n y i pxa
t b
n y i” x
onayj n x oonxiya oxn ynyo
x tx
oxn n y r n Vxx x n n x on i y r n ynyo
.lO’Vwrn*
nyoVx n y i no pnyn ywoxVp yayVoy ynyo n y i n x n n x on i y r n n ix
i y r n nyrrn y i ” n .-pn’D’nbn nx in -b N in iy
p n i
^ ^ n y o ^ nywn”
r x oy .(1964— 1961) mxVxn n x opio .V n n n s inxnya in ym o n n x
oxn oy oxn , i n
n s oopyo n y V y rm x n y i nxnya otdhtuxoxd
oxnxDX
pyVoDXwaom n x v s m x i x tra pVxs op^ys “in t r n m i x oxny*
i n nnbn
p n i
.opis m oy
oxn
pm oix D’n m i s — w e n nx in n tm —
, T D r n x i x ea
1543
n s ynxaonx nyowny n y i on*?pixnya BTSxnaxexD r x
l ” ownxs i s r n nynw oyn n y jy ” 1? nywn” a y i .iop is n n n s wo” i
n n x
.inxny ji o x im r x oxn o snw n ly^y” 1?i s nynw nn oyn t i x nx wn^-oVx
lyny * oVxn oy p’oam m
npoJxw Txn
.w o^b o iyny* Vxa yayVoy oxn t x
nx non V y r r n x ay i osa nx w n” ip ^ x o r w nx pnyn y v n p yn xonn x
oy oxn xanoa .o n nyp’o n m p o ix n y i nnx osnw nywn” nyp’o r n
n x w x . i T s n n n o :xpya o n ’ po^XWTxn
n n x m xn y x io x I7wy:u” x o n i y r n oy o xn i x w x omya r x oy
i y r n
” T . t o w Dina n x n y r w pnxs ,m y n r x Vxnw’ u x n x ,p n v n n j? p p in
.Vp^x x tx n x
p yn
ix l y a i m r n x op^osynxn om y *
n y i n s o y n y a xp n Vp^x n y i n x r n r n x o^yay* n n x p x n
oy.
yiN i n P 3 » b o jxodVxh n x i v j y n nn oV rr ’ x p’ x ’ x mVswn n y rV n y n
.'^vnvnD
n n rn n x s , , nxop x iyn n y i o^xr
12
x
2
loxy1? a y i ix o n xn v s ay i nx
n n s ' r x orna n y i r x lo sy j n s moxnyo’1? n y i o^a o r n n s moxnyo’,‘?
.03” n n y i o x i ’poJXWTxn Vxiaw oxn oxa nyonnx nxa x nx ."pnynnyooia
. n yo n y irnn x ’ n s nwa nx o” pwnyoyw nywn” n s iV n x on pyoirVnn n
nyny1?x m .iViwann ywn” nx nyan-oopyo m i y n iVyn n y r n n s *?xx x
wnyVxp o rnp nx TV xn n n x ra y o n y n y 1?iw n ” nx moxnyon nywn” n s
i s nyV^yaaix iy n y j oVxn pnynnyooia n n s Vxx x ix
tx
n n y i x
t x
ra
n y i n s n y ix ,mnn y p n y n s n n s ^wa1? ^loxnyo’1? ywn” n lyn yV
n'a iyn zioxVp y :” anx pnynnyooia n o’aoxnxn nn axn
t x
.noipn nVawn
Vxnw ,ny^roy naVw n s loonw n nx ,ma'nwya o x i onyVy^ p xn
.nxopyDo
nx i x i y r i nVys^opx
^in’s r n x n ’x
tx u x t
,
1
’a
t t o d i i
,nyax iya ^ya o” s nypnVyi n y i nx
ojyayn oa^owxa oxn wo^ya i ” x V” n mopymo i y r n n^ponx n y i sx
iVx t
nyn” nw o y i n s ly^ rs xw yaVyn nx ,ynyo n y i nx n n x
i*?xt
oy
pnyn
m ,
10
m on Vxt ny:” x V’sm . l iy n yjyrrVpyaonx n n x inyn loxVw y^ rnx