Page 152 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

140
JEWISH BOOK ANNUAL
r x .ynyo n nnx omn r n t t ” *?i y na— r n ix py*it>w tra V
xt
-iy i ru p y n x
yVx no “nox“iyD,17n y i r x ’pa x r n ix wtma r ’x ix o nynw “ir>n r x n y i n n
.nnn nx msipn
ix o
t t
o n
wVyuw nianon
yomya
nnx
*iy*TX
o y i nnx
Bpipya
ira "iyax
“ixd
’x rpoaxwTxi Vxiaw nxs sx a a im n y r yoma x p*iymvv>Din ynyo n
mi3xiyB,'l7 “iywn” iy i
—TW#*n>v>b y\y’T» i s a ’Dy n y o
k
r « *irrJiT83 p$nya pyayao’n x iy r n l T s r n s n 3
.1984—1973 ,Oy-|”K'OK3yi3 ,5—1 1^3 .pP1?