Page 106 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

n t s r ' t r ‘
t k t p
— N ^ I D * l ) n IX W ' l K I K
n v i s n v v ' b " i v i y n ” u n t > n i N n m
• i v ^ v p i w u n
t i n
.K
nnaya r x /rata x r s lit
i n
^ny’rypaio -iy
7
:o'
3
XTiiyoD) Vypaio nor
n u r n .Orax^ono’m) ra-iyaia ‘ lypoa’ a ,po*na#a r x i
88
i
r x n$nya
*t nyonx #p’ awn i m t b lO'm ,po*n
3
$a r x ,py^ r ’ t hd nx’ 15 yoany
p yn p is r x
r ’ t pnayaxa-iyi ,opm yasx oxn r ^ x ny oxn manat
,ny r x oaar r ’ t r x tx ,
t b
lyany1?
io
-
ixi
ns May1?r ’ t r x nsipn nyaVii n r i
ox .nyVxa x lopxnixonx o x n a x p x iyny* ^axVxo ltrnyVooa’ p r ’ t a^ ix
” t .op’ oianyi pnxow Voyotr r ’ t r x n’ V w a
h
iaxn
d
x
r x lxaynayo
h
■>n y l?xa lyany1? op,,tm p y r x
d
x
r x o^ya D’ x nxs p^pyasnaix iV sx iaxn
. y a V r r ’ P
nx*> ,*r .(
1899
1896
) nx’ ’m o n x oaya lay1? r ’ t r x pns -lyaVr
iv i
■ lypw ’ a r ’ t r x n x ’ y p n a T r x r r ,om x t t o rm oy m ,iyiiya lya^t
.y’sxnax’a
ny^H”
iv i
r s lopya ” nx b*b oaypxa ‘rypaio nor T t oxn yaV r r x
ixaxa r ’ t r s iwaa o’ ^axa n » D’ x iaxn ys^yn ,y o a 'tm m o Vip nyanrtxa
ny r x ^n'rxn om a d’ b ’ n y ’jxa nxs *?iw n opnaynxs onx*r oxn ny nay1?
yw o ’ Vxs b'b ysyVoaar r x im p y trVawa b’ b oaypxa T t oxn
h i s x tm iaxn yaVyn n onnx nyoysw lyayt im p h r s .iyaaia,,,>xnya,’x
r s ziyaaiayiixa y tro^ x s
vwv'
h r x ,o” t r ’ x r s /noVip
w 'V '
yanrrxa
nyn r s Dpais-aaxanya’ x nyn d*»xnxs iyrya t i x r x yaVn .B” t n yom x nrr
,-ix’ 16 r s nina nyaar x m ,oxn ny oxn c^ p a r r ’ nyVxax’ xnxno
.o ^ p a y ^ y n
~nw'V'
r x B’jyn-o 'omppx nyi ix ^ ’ ’ n nyi r s oaxnayaB’ B
r x lay1? itrn ” r s a n i s y i^a h r ’ c sn x s r x iyt ix D^pay^aya n
nynaix o r 1? r x ,o“iywxa D’ x oxn ysxnax ’ a o^ypaio nor oxn ^■'ptzr'T”
ly iy a r x yaVn oxow n .nxam r ’ t r s l^xnp yp’ osm n r s nya^x .aaia^a
nsn «o ,p yn n’n r ’ t r s n x ’
v p i r v v m
n nya ^ypaio nor p a r n x s
n r s ayaxa r ’ t nxs opaisai^wyx
ivt
r x opais'nynoayaxtix
ivi
r x B^pw’T’'* nyVyax’ XHXiB nyi itznix mx’ na r x tyaana’ a ix s
"
isw
’ ^
j s
nyn i s n x -iyw’ - .” i s n i s T u r n * n » o y * ia
k
tis
e jy a a s - i s
k
t k
'
j p
o ik
-
ist
*
. p i n v k a n p a i » 3« t n s n i^sni
okii
Q’ an a y w o o n K o m y r n n s a ’ ^ p sK
n s m y
n s DB^w^yry i'noV ip ^ " ik ’ - i ’ j
. v v ' i
, ' p y 1? i ” a r « y 3? ’ i i Vb’ ^ p ch ct , ^ y ^ y p j io n n :yr l
.1290— 1279 IB^BW ,(1951) ,11” ytr’ llD’ 1?
94