Page 112 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

100
JEWISH BOOK ANNUAL
k t i x ’Ti ,DY t> j?inn n « laym o n - iK okh *iy okii i t j s n t n r ’ x y t fw - iK a in
I ' m —
muKpnKp iik oy, XK"ii}oi,7, K
A v m i v i ” *
^yVp’ o-iK y r n n s na 'tm
n s anVpnitMK -iy-r r x lopysoK yoaKoriytjrK iik y” 3 m iK -iks lpyVswK
.am
l t r n n y t r V
r n
tra UKitjyaomK lyVypno
i v i
rx m anto't^m y r ’a i » ’i u t i x
■worn r« ,"iKam u rn lBK-iysyi tra n« losnv y rn ns iyanTy*nKs
-ly^nyVtJoaip ns lya-iKS yojKairr "iyns r w y^K d’b lymmaK
l a n im nx ^ a y a oy” 3 k oVpmwK nnx ik-t BKn iy .tr’pttnysyv
,-iKviays
20
iaxa .yra aoaipr^p nrr -iks ukViokb iik oyayxo ,o*iyt}pK3”K
t'k ,ytmKii r« oVyDtfya-iKs bkh "Vytm,, lyoKyo'BDaipr^p -irr im ,1925
10
' t o pK3 -lytjystt »ns "ik’k .-iKimysyn r« ibk*id"iks lrnya ly'rypaiD -irr
-iyo«yo'my"i i n lyarftyotmKs y rn lannym 1927 rray BKn ,-iyoxyo oyi
o-iyopxr'K h .loopya p n t m b’k ikq t i k okh ny’rypaio -irr iik "irtjaao,,
iDyaxnxa lyaVn rx pKiiya oVyotm-iKS t i k ly rn nyVypro *iyi ns
n ns ymoo
i v w r n n x n i v i
rx iik / n ^ nyp’O’m h rx / ,d,t ,b* "lyoKyo
14.i932 -iK’ r« ,yayn r« o rm a y a .yaiotr'antj
/ l ^ n a
t
>
n
vm ia yiyn”
> * t n a D p m o
.* .*
r « n K i a K i K s n y o x y 1? " i r r
y r n n x " l y ’ r y p n o - i r r n s f K t r s K i k t r a t t o a y n K S
,1 9 4 9
, D y Y ’ K ' D K
3
y i a
n y n y a V y p r o n o r n s o y p o y - i K a i n h t k o a p o s p m o . l o s n t r y w ’ B D n ^ a i n
• > n n s V ' o n y o m a k t k D p ’ o y o t t K a n y . - i i D K - i y t r ' r o a
3
i t j , ? K r n y D
3
i K - i y i i x
b - i k * t t H K a - i y i p ] n u . " i K B i n i p ’ b i b b u n « o p k b o ’ B , w n o k t r a p n t m r K
l y a n p n s o a ’’ 1? i n t o ^ y o t m p m K
I ' l W ' w v f t w ' V '
h d k h “ l y V y p r o
i v i
t k
o p n a r i K s p a n e . r 1? i p ’ o i a t m i c a ^ K a k n s " i K B i n
i v i
, " i K B i n
rn
n s ^ a w
i v i
t k
n «
n i ^ y a
t r a
V s
r K
o ^ y p r o
n o r
m
, t n x
7
p n a a y a i x
n s r m r V i n h - i k s n « n a l o o y a n s i c n y a x i n r n i x s n x i x o x n l y ^ y p a i o
. l y a ’ n r c l t j o y - i a
ynax
h
,*?Ka «n s ly o iy n Dpmo pyra -ix s ^rr^a n y n m on1?
Oy’TKIKB H 03K“ISl’KD’HK BpTl p3T1D .lyVypaiB "WT 113 "IKBIH113 mVllO
T ’wa t*ik t^k pane .oypoy-ixam
n
ns laiB’HKa n sk nay* o r a
t b .iiBK-iytr1ro:m1?,','n-iKS ns ynxayoxp ly i ix la sn v o^ypaio nor
lo'rsKT k tnyixs piyn o^ypro nor ns amyrB-iKs yo^sxi h tk ly r ’B
lyp’onp ytrnx-iyD’1?h V^a'Tvra tk ,iy3KB"iyn -i’b^*? ,iyaK iy n s .np'n
o p m a o ’Bboob iy rn ny^u^'noaan ns yo^yotryaaK yw^yan
n
hk
"T1?
"iya’1?,, k m a’KnnnyopKiKa ” t iik ^yVypno
i v t
u rn lyaaiosnnKa
laKn
^"ly'Dt^'noaan ns yoVyotryaaK aw’ayan ,*r .iy ,?,','n"iKs k iik
l u r p
t k
/m a n ^ a -o ^ y n y i ” a iw’nx lyDKyD'ioyiKnsa n« - o o i i p r ^ p , ,i«a ’?m 3 .a :yt u
'Tt;158—148 'tt ,1968 —0'3®n ,p*^n'3 .mnn^n-u^vn PT*>a i^>ns P9
n
-
i
»
n
i
>
n
nvuNvv
.253 't ;246*245