Page 283 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

BAKER/YIDDISH BOOKS
271
/TQ'tontr /3,3K"17n .lym 'r’xnyn nxrnxp nyn
.'finv
>K'mis
p
.oyntnxs / t t
205
.1985'ra^n
r s nx iVis lpnnanVanxs rn p y 1? ttyasynao tc r r r ns nyr'ra
.‘anftr* rx rx ypnyax rx lay1?
192 .1985 ,fnS -1?♦’ ,
3
,
3
K',
7
n .^n ty 'f lX TV 01S1X.Dm3N ,^P>11N)>anNp
.pna .x
mjoi
V
x
/
tt
ip^xaa^n rx py*? p ^ y o n x o p m lyjm’r ’xny'T 14 l’n s oaya
.*?xniy-mna
nx lyaaiV^xiyT ;y3oxo nyr ix apjya ya’rxs n .
tnd
/>pDjnypii7
/
tt
329 .1985'n'atrn ,rns -1? ^ a x ^ n .’rrxnaT’n s /lyianya^xnxs
.oyntnxs
ayayanxosnxs ns ,iy” oy rx pnm ytyaonay^ya r n x oaya
.(1976—1904) nya^nv ry p 'n y a x ’^Txna
•lay1? ayp x ix :nia*nyo^ nytrn” nyi nx ."ry*i .bNinu> /►ppjNump
,yra3yjnx rx x r r a^a DsxttVyTyrniDxnytr'? ,oyn^x'ox3ya
(loo /naxnya'''? -iyttr-’-r,*,»nyr ns pnymyaaia) / t t 234 .i984'n"atrn'n
nyp’aa’n
ivi
ix y’xnxna ns laxanyan* ayjis yaya -iy-r ayamya
."pnynnyDOia,, ynyo nyn ns laxa-avo .o*?yi
R o l l a n s k y , S a m u e l ,
ed.
Toward a new life.
Buenos Aires, Ateneo
Literario en el Instituto Cientifico Judio, 1984. 234 p. (Masterworks
o f Yiddish literature, 100)
Literary collection dedicated to the transition from tradition to
modernity. The final vol. in the “Masterworks” series.
.-m:x-iytr,7 nywn” nyr r x ;oyanx i y i "a :ynx*?xeax . i y i ,----------- *
,yra3ynx rx x r r a«a DsxwVyTyrmDxnytr1? ^yn^x-oxaya
(99
/-nt3K-iyo',,7ny^n” nyr ns pnynnyaoia) /tt
251
.i984-7,,airn,n
. n r ’P lay1?ipnaayanx nyn lymsxtt
vwixivw'?
ns ynxVxaax
-------------------, ed.
A t work; anthology.
Buenos Aires, Ateneo Literario en
el Instituto Cientifico Judio, 1984. 251 p. (Masterworks o f Yiddish
literature, 99)
Anthology devoted to the subject o f work, as reflected in Yiddish
literature.
nyn r x aruznxs — y sxoxV s — p x iay a tynx ’rxaax .nyn ,------------*
r x Nrr e r a BsxwVyTyrniBxnytr1?,oyn” x-ox3yp .Tm xnyc1?nytrn”
nywnM ny*r n s pnyvnyooia) / t t
339
.i984-n"affn'n , y r a m n x
(97
/lia&nya’V
nyn ix lavxxa nyn ns P,l?a3x rx ziy’oy nx nunar r n s Day:
.maxnytr1? nytyn”
-------------------, ed.
Memoirs, philosophy, research in Yiddish literature;
anthol­
ogy. Buenos Aires, Ateneo Literario en el Instituto Cientifico Judio,
1984. 339 p. (Masterworks o f Yiddish literature, 97)