Page 293 - Jewish Book Annual Volume 45

Basic HTML Version

m yn tnn’D1?*ryi xaaiana nan^a inx^a nmma mn’a aiwn .vunm ,ym^
.msa ,nnsa /y
319
.r'awn ,Ottxa ^ w im .nmso1? 640*135
pnr
v
#d ^w it .o^ypmrpn omon nr^y Vw imwxi .mn ,ya-in>pu>
.nnsa /y 138 .rawn /a j r p
RIEGLER / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
2 8 5
nnav nnap
/nn’ ^ax-^n .wimsi ipna ,rn y nor Vxiaw ^ x o iam o^n .bbn ,bna
.nnsa /y
390
.r'awn
/
d
,
i
?
wtt
.nnayn n n s ’on mnnsnna nraio ,nn *ry ’Vaaa .bNin^ ,ppm
.nnsa /y
379
.T"awn ,
031
x
0
^Vwim .aiaiVia nx1? Vw nnmr ’xia on^n nmwa nmo’ .nsb ,aain
.msiarVa’a ,mnnsa /y 406 .r'awn ,xoia
,03axa ,mVwiT .i^n nmm ' i nmw -nx1?m son orsa mwn nmn .nnsK /jtn
.on ,>B,'ops ,mnnsa /y 340 .rawn
.rawn /ns,n no’oiamx ,nsm .nmnnsnna D’p is ,nnayn m^an
,a>r
.mnnsa /y
355
^ax-Vn .nay maim npa /ipnaa maay-mmnn nmwn .in y ,apir>/np1?
/y
253
.T"awn /rmxan na ’pn
,o’*?wim .nx1? rn lima
n
nanya .nmym onpna ,ro3a
10*3
nin
.p
,pmn
.msiarVao /y
434
.rawn ^ x o
701
a
mison .’poa'sma v,ai p^x’a 3"nnmya o*3ry ;n1?,»l? ,nxia.---- :-----
.T " a w n
, im /a,ax';?n .onwyn nxan n3saa ira"’*1? Iran ro nnayn
.nnsa /y 234
lam
o^n Vw inmw mnnsnna i^na />3yn s3xn
ia
mnsn .-----------------
.nnsa /y
422
.r'awn ,3’ax'Vn no’oiamx ^ a x^ n .p’Vx’a
^ ^w n ’ .isVinai n^mxa nnayn nrnn mi^in1? ^inn *rio Vy .p ,p>3s
.o^’B’ops ,mnnsa /y x v n
,280
.r'awn ,oaaxa
,
0
’swi ^ a x^ n .maiaayn nmra o^aip moan ,’iao pmw .-idpn ,ppis
/y 160 .T"awn
/y
432
.T"awn /raiy oy ^ax-Vn .onnwa
35
oy ’W’x r3y .myn ,mnu>
i n a r i ^
3 1
* n a p
pny :nanya .lyax-aiaosVii imyw larVonpnai onaxa raip ,ivnN
i s p
/y nn .rawn ,pip am “roia ^ w im
. *? x s i
.miaopia nor rnyn .’oVrT Vx^sa apy
0 1
...*?w naiVi maa1?piar i^p
.mnnsa /y r sm .rawn ,nma ,o^w it
,nma .o^wn’ .onaopia nor am nnyn ...osio nwa
0 1
maa*?pnar nap
/y aoi .r'awn
,mVwim .rw’x nwa n iy .nanp nwa maa1? mam iry ’pis ;nmp>v