Page 151 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

shal it
/ p a urn1"1? pmr>
1 4 3
.o x d x s iV x ’ s xo p ’ rT D om x a ,p r a ]o *rayxs
o xn " :m n i3 y a y r * x n r x p n V a pV xs r x p y i i& n x dd it ju o xn i y
r u n oy ,p V xs oxn D
0
” nD / .p im s B n x p a in y am / ,p x V p ,jy am i a n »
"JDO’ n D x
" n a i x j o m s jya i ’ o n yn osns" :p n o y a o xn ’ p o n yoD am o n x a
x p s m aaipnm n Dxnya o xn " ( o n ” n n x n iD xn ym V nyn r x Ba^aya)
."nn soa y a y n x i x ” 3 niTxa oaxa p i n
p s n rV x o n y iT u ix nyn ,0 ’ ynnyn p x p x , o n ” p x Daxnaya o xn p s
p x n r r o n p y n p n o y a uxn ny i y n iV ’ s x n x n n x — taxtaoonna nyn
p x n o x n ,yD*?yTX nyayt: p x V o y a a x T ’ ^a o xn ny .nm n a onnan n n
. p ’ Vaya o y r x nTX n x — iVysya yaya” X n rm a n n x p u n y n Daypya
m x jyn y a r x oy p x — o r V x a a n i o ’ do ’ b m a p n o y a o xn ny
p s m ’ p o w x n s n
013
V lo raaxaxn x p y a y a Dxn ny .nyVnaytaonxs
.D o V ys ya ma p x — p y V i o n ”
ny o xn ,p n s m a Tana jyn y a ta” s ysmp x r x oa ’ Vy m V o iy n
naioa p s o x a o ’ a
x
DxVa . . .y n y x s jm
i s
o i t s
x
nnxn ]y a
tx
, p n o y a
. . .p n x n m a m x i n Dpam naaV n ...nytanyn yann ynVm
p ia ’ s osns
tx
,mayta taxnya oxn i x a o n s mn taytaoyniDVip nyn p x
V xa y V x ,m j y a m o V xa y V x ,( ]yaa iTan xs ) p n a i x i ” p ma p x n
ytapxniaoax" n p s p x "nytanyn yann " n p s n y a i n o nyn .tapxnooax
p s .m taxnymV opVxs is nxVpV xs n x : p s o n ” p n n n y n o xn " p i r S
.oxa n y o n ” n y p n m a s y nyn n n x onn
t o
ia1? nm o x taaxnaya oxn
oy ” T p x a ,p a u x p s nVnnn n n n n n y am ma n n n y V x n nyn
ypna yaan taxa
i s
p ” n m r& naVo an .ypna yaan p i o i y ’ u p x nytaaix
x Va ’ n p x ^V y sn xs taxn a y V im ,taanxtao Vaipa nyn .ypnaysaxta n x
,p a u x p s V iaVu nyn aiaya r x — p a u i ” p xma r x o y tx p x .Vnyaan
:naua p s oayoy n ,y n x V y a nxa , nytanyn j ” p d u iV ’ s x nnxn
0
x
11
,Dnism
,\
d i
t n o m i ’s
?T>n P N 1D1N1 W T DU UN11
VR y iR U
P N
1R1
C m
T R
. lu n g
m
(m u ™
i r i
yaVxta p x " p x .p5a x im iy a nnxn .(o u x a ) ,Vmn an oaxt ,p a u x nnx
,m nm yn n ly^ jyna n ix n p a u nyn p x "raayV p a u x tx ,o a o s n n a r x
,nV ’ sn o n y i ixm a y : nyn m nTX ,nyoyn n x : o o u a n x ,nya yn p ’ s Vxt oy
ayn Dswn y j3 ^ x wxn ny ]y n ,n y ” s ]is j
” 0
D i n ^ o x j -m m V o nyn p x
.nns n yp jxnp nyn p s V a w p x ,p m x
n .DTUxa in ip u ’ TDomxa x ooxnay jionnx i y : : i s x o y r ’ T p x o xn rn s