Page 178 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

170
JEW ISH BOOK ANNUAL
Dsn px fn -u
•n
nxa o^a fpn^xixs p u n r s l y r 1? a-iynypsia
.anayoxn h px p n 1?* axn /nxattnyrn ayn iw nnaa h "in*-
1
x
3
Dipaw
o^pawx ny”To’a
jro w n
nyay^ynyD “iy,,To’a anx t t f ^ a ”T
pn tm ax -iyaan -iy*T axn jan.nsxa "isn ix: px ’ .a” p,aa,*isnx px
yp:xnp ysni x o’a fyaxns xay* rx unxa
aamrmm
r-f l^sm t 1? x
aaxnaxa fyayp axn nmw yay^ay "p P^sy* t*?ay:ys r* .D'yawa'p?’
r_n is yiK
Vxiizr-nanx p ’inya anynypsia is
x m pyn
.V?aa anaan-p-nn
.maT x rx p ” a^a B^pBy^iByjanns
xtx
.nys r« i M^3T ' n nm a^ay: a*1: ‘rxanp axn
nxn nynnx nn?» "pix r« . ^ a nypnnyan rpe
.y^m n m n*?a ,yte axn nayn p^yr r« avttnxa
(nynayn yn*?a r«)
*iy7 pxnya nynypsia rx
1947
r« ^xnfcr r v 1-T n*?iy v-t a n
■naxnya^ nycr-T *iyi r s
,*r ,P*nn ayi -|x: anay’rsnx r s tyaa ’a
a^xn ny .piax"iya,l7 yoryiayn r«
mpti
'
n firms pna x fix ^ x 1? r**
,aipaix *iyr pxnya p m x a rx v h v *tik anx
tx
pnVa ara aayo t t
up*t” rx asx an1? .aipsnx nyi p y n p m x a in x
w'V'
*px ayn
axT axn a^anyi t7X*itr'’ rx p y 1? y«j axi pxa issnx ’wioa payaax
tPT’ "lyaariaix'’ r ° Ibdxt fix mnn n pVsnxn yr_n r« a^xia r ^
yp’aam n ii# ,ayaxa
vw 'v '
m in fis riirnn ypnaypaya n ^ay1?
4.axaya
n
r« "lyamw
n
r s ly^xnawonx
o’a fyaimann prjT p u n pyn
ivv^
aiynypsia m ’itx apaiD
"iy„ .pnn ayais -iy:ya b’b aannxa *^y■r,r l7X■^w•’ yr_n prjT ^naysxn
p*?xs fS3Xi fis P ^ DNi ny aay1? ^x-itr’ rx pnaay1? axn ,ny*T rx
h pjxa^aax rx'o fyn ix’ p*?yT rx 5/ ,p,?xd pjx^ pxs oaan fix
p n n pyn y^axsy yama i«t an’p’^ais nyaan nyi axn n ria
yw'V'
annan vy aaisynya’x ny^ynayn nyi
r «
amx) BKB^a^nyj
x inntpym inx a^xayi "iy axn a??s nyp^VyT“iy*i is .(1963 isx
.nan’?a'a'”p,mn9xaix iy i pyn
v
*? ly^nyn
^mpn-i^y ra B:yn:n‘?ya n epK
,^T'o Bpnnnnxa x mna x a^xna
.nynyn f)nx aaipjrin x
x m
.a n a 2?a a n a aiaxna n aa^Vp nia*?
fya'n-nyixranxs ayn Birr mna nyn
(yaa^nxa)
.a^a fyart m in ' r a rn'ryb n
.1 7 3 't ,n"rT 4
.1 4 't ,1981 ^ ’atrVn ,yrK*iB iiv
t 1? V-T nynyp sie annas ,tro‘,iiKDK3N'’ (7ns’ 5