Page 141 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ט לא ה ניא
א
ב ל א ה
ט ר ע ד נ וה ר א י
עשידיי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ע ק יר ע מ א
-
ב קע י
יקצאש
...................................................................................
זם
יא
מ
יא
וח ןוא
יד
עשידיי־שיטעיוואס
ר וטא רעט יל
וה ילא
ןאמלוש
..........................
גצ
ר״ד
ד ע ר פ ל א
- י ו ד נ א ל
רע ד
רע ט א פ
ןופ
רע ד
ר ע נרע ד א מ
רעשידיי
קיטסיווגניל
-
םייח
רעגניניג
..........................................................
בק
לארש י
ליווגנאז
-
ק רא מ
דייווש
..............................................................
זק
,יקס נא
ר ע ד
חלושמ ןופ
ר א ל ק ל א פ
-
ב קע י
יקצאש
......................
גיק